Ou­top­pie Do­nald te­rug by C­hiefs vir SR-reeks

Die Burger - - 15 -

S­te­phen­ Do­nald­ (foto)mag­ dalk­ ’n­ ver­ge­te­ ge­we­seAll­ Black­ wees,maar­ hy­ is­ deur­ dieC­hiefs­ na­der­ge­trek­ vi­r­die­ Su­per­rug­by-sei­soen.

Dié­ 35-ja­ri­ge­ los­ska­kel,wat­ die­ laas­te­ paar­ sei­soe­ne­meest­al­ in­ Ja­pan­ge­speel­ het,­ moet­ Ti­aan­Fal­con­ se­ skoe­ne­ vol­staan,wat­ ’n­ hak­skeen­be­se­ring­ op­ge­doen­ het.

Do­nald,­ wat­ tus­sen2008­ en­ 2011­ in­ 24toet­se­ vir­ Nieu-See­land­ge­speel­ het,­ het­ be­kend­heid­ver­werf­ toe­hy­ die­ wen­pun­te­ in­ dieWê­reld­be­ker-eind­stry­din­ 2011­ teen­ Frank­ry­kaan­ge­te­ken­ het.­ Hy­ oe­fen­reeds­ saam­ dieC­hiefs.­

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.