Toe­wy­ding en ver­nuf dryf Oak­da­lers tot groot hoog­tes S

Die Burger - - 2 -

port­ge­rie­we by die Ho­ër Land­bou­skool Oak­da­le ver­ge­lyk met van die bes­tes in die land. Sterk klem word daar­op ge­lê dat leer­lin­ge hul sport moet ge­niet so­dat die be­gin­sel van ge­son­de sport­man­gees ge­ves­tig word. Oak­da­le-kos­hui­se bied leer­lin­ge on­mid­del­li­ke toe­gang tot al­le sport­ge­rie­we, wat die ul­tra­mo­der­ne bin­nens­hui­se sport­sen­trum in­sluit.

Al­le sport­soor­te word pro­fes­si­o­neel af­ge­rig en sport­span­ne ding mee teen die groot­ste sko­le in die land. Oak­da­lers kry ook bloot­stel­ling aan na­si­o­na­le toer­nooie en SA-by­een­koms­te soos die Wil­de­kla­wer-rug­by­toer­nooi. In 2018 het 121 pro­vin­si­a­le sport­man­ne diep spo­re op Oak­da­le ge­trap.

Die skool be­oog om van­jaar 21 rug­by­span­ne te huis­ves. Nie min­der nie as 33 spe­lers het ge­du­ren­de 2018 pro­vin­si­a­le kleu­re ver­werf en hul staal by na­si­o­na­le toer­nooie ge­wys. Oak­da­le dra ook die kroon vir die agt­ste bes­te rug­by­spe­len­de skool in Suid-A­fri­ka, vol­gens uit­slae van­af o.14 tot o.19. Die o.19 A-span het die ses­de plek op die S­chool of Rug­by-rang­lys be­klee.

Toutrek sal al­tyd ʼn sterk ska­kel in die sport­ket­ting wees. Uit­hou, aan­hou, vol­hou – dit is wat ’n Oak­da­le-tou­trek­ker de­fi­ni­eer. Die 560 kg-span is reeds vir ne­ge ag­ter­een­vol­gen­de ja­re met goud be­loon by die SA-kam­pi­oen­skap en is ook by vier ge­leent­he­de as wê­reld­kam­pi­oen ge­kroon.

Ver­der is Oak­da­le vereer as S­ko­le­sport­span van die Jaar by die Wes-Kaap S­por­ter­ken­nings­ge­leent­heid.

Die skool se vaar­di­ge, goed af­ge­rig­te ten­nis­spe­lers hou steeds hul teen­stan­ders in die hoe­ke en die bal laag oor die net. Die Oak­da­le O­ver­berg-ten­nis­a­ka­de­mie speel ’n in­te­gra­le rol by die ont­wik­ke­ling van die seuns. Die skool be­skik oor ses ten­nis­span­ne wat week­liks aan die E­den-li­gas deel­neem en wys dat Oak­da­le se diep­te bo­dem­loos is.

Deel­na­me aan toer­nooie soos die Be­st­med Ger­rie Ber­ner Ten­nis­toer­nooi, Bo­land Land­bou o.15en o.18- as­ook die T­jaart Vor­ster­toer­nooi bring mee dat drie spe­lers in 2018 in die E­den In­ter­pro­span in­ge­sluit is.

Met twee muur­bal­ba­ne tot die leer­lin­ge se be­skik­king het ses span­ne in die E­den-li­ga die tek­kies op die hout­vloer laat fluit. Tien spe­lers het SWD-kleu­re ge­kry en aan die SA-Plat­te­land­toer- nooi deel­ge­neem waar vyf spe­lers in die SA-Plat­te­land­span op­ge­neem is vir die IPT-toer­nooi.

ʼn K­rie­ke­t­a­ka­de­mie word tans op Oak­da­le be­dryf met ses krie­ket­span­ne. Ro­bert Bosch (o.18) en Jes­se A­dams (o.15) is in­ge­sluit in die SWD-krie­ket­span­ne vir deel­na­me aan die na­si­o­na­le krie­ket­we­ke van Krie­ket SA. K­rie­ket­oe­fe­ning, -af­rig­ting en -ont­wik­ke­ling kan reg­deur die win­ter in die bin­nens­hui­se sport­sen­trum ge­skied.

At­le­tiek­af­rig­ting is van ’n hoë s­tan­daard en at­le­te word aan ver­skeie by­een­koms­te bloot­ge­stel, met 22 at­le­te wat in 2018 teen die bes­tes in die Wes-Kaap mee­ge­ding het vir die E­den-at­le­tiek­span.

Dít nadat 17 eer­ste­plek­ke ty­dens die E­den-kam­pi­oen­skap ver­werf is.

By die SA Ho­ër­sko­le At­le­tiek­kam­pi­oen­skap, waar vyf Oak­da­lers mee­ge­ding het, is ʼn droom vir twee at­le­te be­waar­heid. Met net drie me­dal­jes om in el­ke i­tem te wen, spog Oak­da­le met drie gou­es in drie i­tems.

Met 20 skaak­spe­lers wat die swart en wit blok­ke stra­te­gies uit­lê en hul aan­val loots ty­dens streeks- en pro­vin­si­a­le kom­pe­ti­sies, was Wi­aan Eras­mus die uit­blin­ker. Hy het E­den-kleu­re ver­werf en sy ver­nuf by die na­si­o­na­le toer­nooi ten­toon­ge­stel.

Oak­da­le be­skik oor sy eie agt­put­jie-gholf­baan op die ter­rein. Die sei­soen is af­ge­sluit met drie span­ne, dus 18 spe­lers, wat in die In­ter­sko­le-krag­me­ting ge­speel het. Die eer­ste­span is tans onder die voor­lo­pers in die Lan­ge­berg­streek van die E­den Ho­ër­sko­le Ghol­fu­nie.

T­wee­kamp bly ’n uit­da­gen­de sport­soort. Met die dis­si­pli­nes van swem en hard­loop wat ge­kom­bi­neer word, het vier Oak­da­lers hul­le treë en ha­le suk­ses­vol ge­meet vir die E­den-span ty­dens die Suid-A­fri­kaan­se kam­pi­oen­skap.

Met die aan­kon­di­ging dat berg­fiets­ry in 2019 ’n amp­te­li­ke sko­le­sport word, sal die spe­ke voort­aan op Oak­da­le sing. ’n Nie-amp­te­li­ke Oak­da­le-span het in 2018 in die 6de plek van die S­pur-sko­le­li­ga ge­ëin­dig.

Sport­ge­rie­we van hoog­staan­de ge­hal­te

Die Hes­se­qua A­bat­toir Sport­sen­trum, met ’n vloer­op­per­vlak van 1 500 m², is 30 m van­af die kos­hui­se en is beskikbaar vir die leer­lin­ge. Hier­die sen­trum be­skik oor die vol­gen­de geriewe:

● 40 m-drie-baan-tar­ta­n­op­per­vlak ● mo­der­ne gim­na­si­um

● twee krie­ket­kolf­blaaie

● spin- en roei­stu­dio

● ten­nis­baan

● ver­hit­te swem­bad

● ys­bad

Twee sport­we­ten­skap­li­kes en ’n bi­o­ki­ne­ti­kus is aan die stuur vir die le­we­ring van pro­fes­si­o­ne­le diens aan 463 leer­lin­ge. ’n Fi­si­o­te­ra­peut hanteer re­ha­bi­li­ta­sie en her­stel­fa­ses na be­se­rings.

Die bin­nens­hui­se sport­sen­trum het ten doel om al­le sport­soor­te in ei­e­soor­ti­ge voor­be­rei­ding, kon­di­si­o­ne­ring en ont­wik­ke­ling van vaar­dig­he­de te be­dien.

Oak­da­le-leer­lin­ge is be­voor­reg om toe­gang te hê tot die ul­tra­mo­der­ne bin­nens­hui­se sport­sen­trum. Hier­die sen­trum is van wê­reld­ge­hal­te en be­vor­der al­le sport­soor­te.

Oak­da­le is ’n ge­dug­te teen­stan­der in sko­le­rug­by. Met 14 Cra­ven­week-spe­lers in hul ge­le­de­re klop die o.19 A-span die span van die Ho­ër Jon­gen­skool Paarl oor­tui­gend.

Oak­da­le se 560 kg-tou­trek­span het Suid-A­fri­ka reeds ne­ge keer by die wê­reld­kam­pi­oen­skap ver­teen­woor­dig en is by vier ge­leent­he­de as wê­reld­kam­pi­oen ge­kroon.

Foto: BRAKKIESSPORTFOTO’S

Oak­da­le het drie goue me­dal­jes ver­werf by die SA Ho­ër­skool­kam­pi­oen­skap, met P­hi­lip K­leyn­hans (15) wat dub­bel­goud ont­vang het.

Foto: CHARL GERBER PHOTOGRAPHY

Berg­fiets­ry is in 2019 ’n nu­we toe­voe­ging tot Oak­da­le-sport. MJ Ma­rais (16) het reeds in 2018 aan die S­pur­sko­le­li­ga deel­ge­neem.

T­re­vi­no Gor­don (18) se 24 drieë ge­du­ren­de die 2018-sei­soen maak hom een van die voor­ste pun­te­ma­kers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.