Op hoog­te van land­bou­sa­ke

Die Burger - - 4 -

Hier word ’n liefde vir grond, plant en dier ge­kweek en ’n dank­baar­heid vir Moe­der Aar­de. Die we­ten­skap­li­ke be­na­de­ring as­ook top­pres­ta­sies in land­bou dra daar­toe by dat leer­lin­ge jaar­liks vir ver­skeie beur­se in land­bou- en in­ge­ni­eur­stu­die­rig­tings aan ter­si­ê­re in­stan­sies kwa­li­fi­seer.

Die Oak­da­le Ju­ni­or Land­bou­ver­e­ni­ging is ’n on­ont­beer­li­ke fa­set in die op­lei­ding vir op­ko­men­de boe­re. Hier­die ak­tie­we ver­e­ni­ging dien as ska­kel tus­sen die leer­lin­ge en A­gri Wes-Kaap.

Daar is in 2018 ’n land­bou­toer na Oos­ten­ryk, in sa­me­wer­king met die Wes-Kaap­se de­par­te­ment van land­bou, on­der­neem. Hul­le het vir een week ’n land­bou­skool in St. Florian by­ge­woon. Hier het die leer­lin­ge er­va­ring ra­ken­de te­o­re­tie­se en prak­tie­se land­bou­op­lei­ding in Oos­ten­ryk op­ge­doen.

“Ver van jou goed, na­by jou ska­de,” is een van die be­lang­rik­ste les­se wat ʼn gr. 9-leer­ling op sy 4x4-“pla­sie” leer. Die een wat sy grond goed voor­be­rei, nat­lei en on­kruid uit­roei, sal die bes­te in­kom­ste uit die groen­te­pro­duk­sie ge­ne­reer.

Wan­neer dit kom by die om­sien na en han­te­ring van die­re ty­dens jeug­skoue, is Oak­da­lers hoog in aan­vraag.

Al­te­saam 34 leer­lin­ge het aan die Wes-Kaap-kam­pi­oen­skap deel­ge­neem, waar­van 12 as le­de van die WP-span by die SA Kam­pi­oen­skap mee­ge­ding het.

Die Oak­da­lers ver­werf twee goue en drie sil­wer­me­dal­jes in die in­di­vi­du­e­le klas en vier goue, een sil­wer- en drie brons­me­dal­jes in die groep­klas­se.

Die span van die Wes-Kaap was ook die al­ge­he­le wen­ner en is vir die twee­de ag­ter­een­vol­gen­de jaar as die bes­te jeug­skou­s­pan in SuidA­fri­ka aan­ge­wys.

Die vak land­bou­teg­no­lo­gie bied te­o­re­tie­se en prak­tyk­ge­rig­te op­lei­ding in hout­be­wer­king, me­taal­werk, sweis, be­sproei­ing, land­me­ting as­ook ’n te­ken­kompo­nent wat tot nut­ti­ge hand­vaar­dig­heid by­dra. Ty­dens be­soe­ke aan ver­skeie ver­vaar­di­gings­aan­leg­te en in­stan­sies word leer­lin­ge die ge­leent­heid ge­bied tot prak­tie­se er­va­ring in die ver­vaar­di­ging­sek­tor.

Die vak land­bou­be­stuurs­prak­tyk bied te­o­re­tie­se en prak­tie­se op­lei­ding in agt boer­de­ry­ver­tak­kings, naam­lik suiwel, graan, skaap en wol, vol­strui­se, groente, vrugte, var­ke en vleis­bees­te.

Die vol­gen­de kur­sus­se word ook ter aan­vul­ling van die seuns se kwa­li­fi­ka­sies aan­ge­bied:

● Gr. 9: jag

● Gr. 10: vleis­bees, vol­struis en be­sproei­ing

● Gr. 11: ar­beids­ver­hou­din­ge, skaap en wol, wild- en na­tuur­le­we­be­stuur, suiwel, kuns­ma­ti­ge in­se­mi­na­sie, ge­or­ga­ni­seer­de land­bou en draad­span.

Die vak land­bou­we­ten­skap is baie ge­wild en is meer ge­rig op die we­ten­skap­pe van land­bou.

Die skool be­skik oor ’n ge­ves­tig­de boer­de­ry wat aan­ge­wend word vir on­der­rig en op­lei­ding in die on­der­skeie produksie-af­de­lings van hoof­saak­lik land­bou­be­stuur. Land­bou-on­der­rig maak ’n breë veld be­roeps­moont­lik­he­de in die land­bou­sek­tor aan leer­lin­ge oop. Al­le land­bou­vak­ke bied u­ni­ver­si­teits­vry­stel­ling.

Met die wol­prys wat tans el­ke boer se sak pas, is die nou­keu­ri­ge sor­te­ring en klas­se­ring van vag­te ui­ters nood­saak­lik. BKB maak se­ker die Oak­da­lers ken die taal van die wol­be­dryf.

Sy­brand van Dyk (17), Max Hie­gels­ber­ger (Op­per-Oos­ten­ryk se staat­skom­mis­sa­ris vir land­bou) en Han­ro van Rooy­en (18) ty­dens hul be­soek aan Oos­ten­ryk.

Kuns­ma­ti­ge in­se­mi­na­sie kan die ge­hal­te van die na­ge­slag van jou kud­de ver­be­ter. Die Oak­da­lers kry ge­leent­heid om hier­die in­ge­wik­kel­de pro­ses te be­mees­ter.

Leer­lin­ge leef na aan die na­tuur. S­chut­te Mul­ler (15) dut rus­tig teen sy “sag­te kus­sing”.

Han­te­rings­vaar­dig­he­de met die­re en die sin­chro­ni­se­ring daar­van in span­ver­band, word ty­dens jeug­skou­kom­pe­ti­sies be­oor­deel. Dit is ver­se­ker ’n vaar­dig­heid wat slegs met baie en ge­reel­de oe­fe­ning ver­kry word.

Die vei­li­ge han­te­ring van ’n vuur­wa­pen en al­ge­me­ne e­tiek van jag word te­o­re­ties en prak­ties aan gr. 9-leer­lin­ge be­kend­ge­stel.

Die kuns van draad­span word ver­vol­maak deur die han­di­ge Oak­da­lers ty­dens die jaar­lik­se draad­span­kur­sus aan­ge­bied deur Ca­pe Ga­te.

In die na­tuur- en wild­le­we­kur­sus word die vaar­dig­he­de en prak­tyk van ’n tak­si­der­mis, buf­fel­boer­de­ry en pyl­skiet van die­re van na­der­by be­kyk.

Ja­co van De­ven­ter (16) be­sproei sy 4x4-pla­sie.

Gr. 8-leer­lin­ge hanteer die lam­me­tjies ty­dens do­se­ring en raak deel van die skaap­boer­de­ry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.