Die Burger : 2019-02-12

2 : 2 : 2

2

Die Burger 2 Aktueel­ Dinsdag 12 Februarie 2019 HET­JY­GEWEET? As ’n volweek-intekenaar van die gedrukte koerant kry jy ook onbeperkte toegang tot Netwerk24 vir nuus wat jy kan vertrou deur ’n landwye verslagspan. Aktiveer­jou­intekening­op enige­van­die­volgende­maniere: 087 740 1061 [email protected] 31069­(SMS’e SMS die woord “diens” na kos R1,50). www.netwerk24.com/koerant Sakeredakteur­ Hanlie­ Stadler 021­ 406­ [email protected] ­ Willem­ Jordaan 021­ 406­ [email protected]­ 0­ Kunsredakteur­ Nuusredakteur­ Laetitia­ Pople 021­ 406­ [email protected]­ Nadia­ [email protected] 021­ 406­ 2285 0­ 0­ Nuuswenke­ (bedags)­ 0­ KONTAKSENTRUM 021­ 406­ 2222­ Nuuswenke­ (saans)­ 0­ Geklassifiseerde­ ­ advertensies­ 021­ 406­ 2148­ Stuur lesersfoto’s na [email protected] 087­ 353­ 1322 Intekenare-navrae:­ Sportredakteur­ 087­ 353­ [email protected] Herbert­ Pretorius 021­ 406­ 2122 [email protected] 0­ Stuur­ inligting­ oor­ die­ regstelling­ van­ foute­ in­ die­ koerantaan­ se­ ombudsman­ per­ e-pos­ na­ Theresa­ Olivierby­ ­ [email protected]­ of­ bel­ haar­ by­ 021­ 4063537. verwelkom­ voorstelle­ en­ kommentaar­ oordie­ koerant­ se­ inhoud. onderskryf­ die­ Suid-AfrikaansePerskode­ wat­ ons­ verbindom­ joernalistiek­ te­ beoefen­ wat­ gegrond­ is­ op­ die­ waarheid,asook­ akkuraat,­ regverdig­ en­ gebalanseerd­ is.­ Indienons­ nie­ voldoen­ aan­ die­ vereistes­ van­ die­ Perskode­ nie,­ islesers­ welkom­ om­ dit­ onder­ die­ aandag­ van­ die­ Persombudsmante­ bring­ by­ 011­ 484­ 3612/8,­ faks­ 011­ 484­ 3619of­ e-pos­ [email protected]­ of­ [email protected] 0­ is­ ’n­ lid­ van­ die­ Sirkulasieburovan­ Suid-Afrika,­ en­ word­ bestuur,gedruk­ en­ uitgegee­ deur­ Media24Koerante,­ namens­ die­ eienaar,­ Media24­ ­Beperk,­ Heerengracht40,­ Kaapstad.­ Ingevolge­ Art.­ 12(7)­ van­ die­ Wet­ opOuteursreg­ 1978­ mag­ geen­ ­berig,­ artikel­ of­ foto­ sonder­ verlofvan­ die­ eienaar­ gereproduseer­ word­ nie. Kontak­ons Redakteur­ 0­ Verduidelikings­en­regstellings Die Burger­ Die Burger­ Persraad Die Burger Outeursreg Die Burger­

© PressReader. All rights reserved.