Die Burger : 2019-02-12

7 : 23 : 7

7

7 Geklassifiseerd Dinsdag 12 Februarie 2019 REGSKENNISGEWINGS & TENDERS ALGEMEEN EIENDOMME RANGE ROVER SPORT 4.4 SDV8 HSE DYNAMIC 2014 3680 TUINWOONSTELLE TE HUUR TELEFOONASSISTENT HOFBEVELE/ SEKWESTRASIES/ LIKWIDASIES Basies, Kommissie en Prestasie Bonusse. 3265 Die aanvraag vir ons diens genoodsaak nou dat 7 individue wat Telefonies afsprake kan reël vir ons dinamiese verkoopspersoneel, opgelei en aangestel word. Potensiële kliënte is besigheidseienaars en boere. DE TYGER, 2 luuks gemeub. 1 slpk, W&E+vol DSTV ingesl. R7500 & R8750. 4005 082 859 3556 Aida Chocolates (Edms.) Bpk VOORLOPIGE LIKWIDASIEBEVEL BETREKKINGS Kontak Bianca by 021 910 1334 om ‘n onderhoud te reël. Suksesvolle kandidate sal Afrikaans en Engels magtig wees. Onderhoude word in BELLVILLE gevoer. 3600 IN DIE HOOGGEREGSHOF VAN SUID-AFRIKA (AFDELING WESKAAP, KAAPSTAD). Saaknr. 23382/18. Voor die Agbare Mnr. Waarnemende Regter Slingers. Kaapstad: Dinsdag 29 Januarie 2019. In die saak tussen GABRIELLA JEANINE SOULE (ID-nr. 651229 0193 08 3, Applikant, en AIDA CHOCOLATES (EDMS.) BPK, (Reg.-nr. 2009/012733/07), Respondent, Geregistreerde adres: Tygerforum B, Willie van Schoorlaan 53, Tygervallei. Ná die aanhoor van die advokaat vir die Applikant en die deurlees van die tersaaklike stukke, word gelas dat: 1. die Respondent onder voorlopige likwidasie geplaas word; 2. 'n bevel nisi uitgereik word wat die Respondent en alle belanghebbende partye aansê om op Dinsdag 12 Maart 2019 om 10:00 voor die bogemelde Agbare Hof te verskyn en bewys te lewer waarom 2.1 die Respondent nie onder finale likwidasie geplaas moet word nie; 2.2 die koste van hierdie aansoek nie koste in die likwidasie moet wees nie. 3. Die voorlopige likwidasiebevel moet as volg beteken en gepubliseer word: 3.1 deur die Balju op die Respondent by die Respondent se geregistreerde adres by Tygerforum B, Willie van Schoorlaan 53, Tygervallei, WesKaap. 3.2 deur die Balju op die Respondent se werknemers, indien enige, by Aida Chocolates (Edms.) Bpk, Tygerforum B, Willie van Schoorlaan 53, Tygervallei, WesKaap. 3.3 deur die Balju op enige vakbond/e wat die Respondent se werknemers mag verteenwoordig by Aida Chocolates (Edms.) Bpk, Tygerforum B, Willie van Schoorlaan 53, Tygervallei, Wes-Kaap. 3.4 deur die Balju op die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. 3.5 deur een publikasie in elk van Die Burger en Cape Argus koerant. 3.6 deur geregistreerde pos aan alle bekende krediteure van die Respondent met eise wat R25 000,00 oorskry. 4. Die Griffier van die bogemelde Agbare Hof word gelas om 'n afskrif van hierdie bevel te oorhandig aan die Balju van die area waar die geregistreede adres van die Respondent geleë is en waarin die Respondent waarskynlik besigheid besit. 5. Die Griffier word gelas om alle eiendom in beslag te neem wat waarskynlik aan die Respondent behoort en 'n inventaris van alle eiendom wat deur hom/haar in beslag geneem is te oorhandig aan die Meester, ingevolge artikel 357(a) van die Maatskappyewet 61 van 1973, saamgelees met artikel 19 van die Insolvensiewet, 24 van 1936. Op las van die hof, Hofgriffier. DE ABREU & COHEN ING., Kaapstad. Verw.: LN/S1106. Bus 195. 273463 Feb. 12 - (4005) ADMINISTRATIEF Diesel. Luuks. VDG deur Agente. 3605 s SAT. NAV. Panoramiese Sondak. Volhuis. Top of the Range. En baie meer. Soos nuut. Creditors Administrator Required for SME in the Civil Engineering industry. Must have 10 years experience in creditors with the ability to reconcile creditors statements and balance back to the creditors ledger. Incumbent will be responsible for ensuring all laibilities are occoupted for and prepare payments for the business. An independent thinker who can use initiative and work independently is required. Fluency in English and Afrikaans a prerequisite as is a Grade 12 certificate. Good communication skills and the ability to develop relationships with suppliers is essential. WINSKOOP !!!! Prys R645,000 WELGEMOED AREA! Skakel 082 880 5445 WERK 3600 VAKMANNE/AMBAGTE 3620 Please send CV's to: [email protected] groeneveld.za.com DIESEL-/PLAASWERKTUIGKUNIGE - CITRUSDAL Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir diens en herstel van ‘n vloot trekkers, vurkhysers, vragmotors en plaas implemente VAKMANNE/ AMBAGTE Ons nuus is bes! 3620 Kandidaat moet voldoen aan die vereistes: • 35 – 50 jaar oud; • Diesel tegnikus kwalifikasies sal in u guns tel; • 5 jaar + ondervinding as diesel-/ plaaswerktuigkunige; • Kode 8 • Plaashuisvesting word voorsien • Verwysings van vorige werke noodsaaklik Pos beskikbaar Swellendam Kry meer as net nuus. Laai die NetNuus-app GRATIS af! Gekwalifiseerde DIESEL WERKTUIGKUNDIGE met ondervinding in landbou implemente en voertuie. Ons bied 'n mededingende salarispakket gebaseer op vorige ondervinding en kwalifikasies. Pos onmiddellik beskikbaar. Stuur asb CV met verwysings na [email protected] gmail.com en [email protected] vodamail.co.za Stuur aansoeke na: [email protected] of faks: 086 666 4838 *Bepalings en voorwaardes geld Indien u nie aan hierdie vereistes voldoen nie, moet asseblief nie aansoek doen nie. Aansoek sluit 28 Februarie 2018. Hofrol Hof 16 BEVELE NISI Ltd – To Compel; Leslie Clifford Masterson N.O. & 1 other vs Johanna Louise Burnett N.O. & 5 others – To Compel; Walter Fortune vs The Minister of Police – Damages; Claire Joy Hodge vs Andrew John Hodge – Interdict; Philippe Brawerman vs Van Wieringen & Associates – Agreement; John Wichardt Greyling Brummger vs The Democratic Alliance – Agreement; Seabeach Property Investment No. 28 (Pty) Ltd vs Candice Lauren Nunn – Arbitration Award; Andre Van Vuuren vs 02 Fresh Water Distillers (Pty) Ltd – Setting Aside; Dunbar Capex Property Solutions CC t/a Dunbar Property Group vs Broadlands Investments (Pty) Ltd & 1 other – Agreement; Wonxweme Trading (Pty) Ltd vs FJP Carstens – Interdict other – Interdict; G Bester & 1 other vs C A Kilowan – Discovery; Absa Bank Limited vs D N Smit & 1 other – Declaratory Order Booysen – Rehabilitation; L E Van der Westhuizen – Curator Ad Litem; N G Mabuya vs The Road Accident Fund – Curator Ad Litem; S D Fillies – Curator Bonis; A Adams & 1 other – Registration of PNC; S J Bodasing vs S Mushayi & 2 others – Eviction; Kaywaz Properties CC vs Hermiserve (Pty) Ltd & 2 others – Eviction; Western Cape Property Allliance (Pty) Ltd vs C Williams & 2 others – Eviction; L W Huson vs D Toto & 1 other – Eviction; Tremprop (Pty) Ltd vs F P Hlatwayo & 2 others – Eviction; P M Booysen N.O vs G Levy & 1 other – Eviction; C vs M G Currie – Contempt of Court; J J Coetzee vs H S Coetzee & 1 other – Order to Compel; L A K Twentyman-Jones vs A C Wickstrom – Removal of Minor; D vs H G Crowther – Compel; C Carstens vs Workmen’s Compensation Commissioner & 2 others – Order to Compel; National Home Builders Registration Council vs Chickyfish (Pty) Ltd – Interdict; S Vosloo & 1 other vs Director-General: Home Affairs & 1 other –; The National Home Builders Registration Council vs S Isaacs & 1 Williams – Agreement; Absa Bank Limited vs Eco Geco CC – Agreement; Absa Bank Limited vs C G Lewis – Agreement; Alphera Financial Services A Division of BMW Financial Services SA (Pty) Ltd vs Maverick Trading 1581 CC & 1 other – Changing Tides 17 (Pty) Ltd N.O vs I Okeke – Agreement; FFS Finance South Africa (Pty) Ltd vs S A Philander – Agreement; FFS Financial South Africa (Pty) Ltd t/a Ford Credit vs L M Norman – Agreement; Firstrand Bank Limited vs G J Willemse – Bond; Nedbank Limited t/a MFC vs S K Denner – Agreement; Ian Levitt t/a Ian Levitt Attorneys vs R Carr – Monies Owing; Transit Group CC vs Specialised Freight Services Coastal (Pty) Ltd – Agreement Combined Property Finance (Pty) Ltd vs L Heunes & 1 other – Sequestration; Absa Bank Ltd vs Motifprops 30 (Pty) Ltd – Liquidation; Van Doorn South Africa (Pty) Ltd vs GSP Trucking (Pty) Ltd – Liquidation; Platinum Century Property (Pty) Ltd vs R W Ingram & 2 others – Interdict EGSKEIDINGS G B vs B Strangman; K vs C J De Kock; S vs N Marais; A vs N De Bruyn; S L vs H S Ackerman; C B vs A B Bailey REëL 43 VERSTEKVONNISSE A vs E Liebenberg; I vs R Kamplan Absa Bank Limited vs Kay’s Roadhouse CC & 3 others – Agreement; Firstrand Bank Limited vs N Dyassop – Bond; Firstrand Bank Limited vs R G L Craig – Agreement; Nedbank Limited vs Platinum Marine (Pty) Ltd & 2 others – Agreement; Nedbank Limited vs A George – Agreement; Alphera Financial Services A Division of BMW Financial Services (South Africa) (Pty) Ltd vs Maverick Trading 1581 CC & 1 other – Agreement SIVIELE SAKE Johannes Hendrik Hurter vs Die Afrikaanse Taal & Kultuurvereniging – Monies Owing; Nonkeliseko Joselina Shumane vs Dr K Pather – Agreement; Refin Financial Services (Pty) Ltd vs Lush Auto Close Corporation & 2 others – Agreement; Onke Mhlola vs Passenger Rail Agency of S.A. – Damages; Fritz Brink N.O. vs Deon Pieter De Kock N.O. & 2 others – Registered as Credit Provider; Real Global Business Solutions (Pty) Ltd vs CSC Computer Sciences South Africa (Pty) STRAFSAKE AANSOEKE S vs F Murphy & 6 others; S vs V Dondashe; S vs B Thimba & 3 others; S vs D Mahachaz; S vs M Fakier & 4 others; S vs G Franse & 3 others; S vs A Leonard; S vs A Cakasayo & 4 others; S vs D Petersen Drewan Transport vs Interpaarl Logistics (Pty) Ltd – Liquidation; Blue Farm Fashion Limited vs Rapitrade 6 (Pty) Ltd – Liquidation; S F Richter N.O & 3 others vs Genadeshoop CC – Liquidation; N Laatoe – Rehabilitation; J P SUMMIERE VONNISSE Absa Bank Limited vs F Williams – Agreement; Absa Bank Limited vs F

© PressReader. All rights reserved.