Die Burger : 2019-02-12

5 : 5 : 5

5

Die Burger Aktueel 5 Dinsdag 12 Februarie 2019 ­ AANSOEK VIR DIE HERNUWING VAN 'N ATMOSFERIESE EMISSIE LISENSIE KENNISGEWING WORD HIERMEE GEGEE, IN TERME VAN SEKSIE 38(3)(B) VAN DIE NASIONALE OMGEWINGSBESTUUR: LUGKWALITEIT WET, 2004 (WET NO. 39 VAN 2004) VAN 'N UITNODIGING OM KOMMENTAAR TE REGISTREER MET BETREKKING TOT 'N AANSOEK VIR DIE HERNUWING VAN DIE R A A 0 J 1 0 BESTAANDE ATMOSFERIESE EMISSIE LISENSIE, UITGEREIK IN TERME VAN DIE BOGENOEMDE WETGEWING AAN KONFERENSIE 2019 HERLEWINGSLANDBOU – BRAKKEFONTEIN CLAY PRODUCTS T/A APOLLO BRICK, BRAKKEFONTEIN PAD. LAAT DIE NATUUR VIR JOU GELD MAAK AANSOEKER: BRAKKEFONTEIN CLAY PRODUCTS (PTY) LTD., T/A APOLLO BRICK LIGGING: Porsie 13 van Plaas Brakkefontein No. 32, Brakkefontein Pad, Atlantis. ’n Landbouweekblad-konferensie, in trotse vennootskap met die Soil Health Support Centre. NATUUR VAN AANSOEK: AANSOEK VIR DIE HERNUWING VAN 'N ATMOSFERIESE EMISSIE KAAPSTAD Hoogtepunte LISENSIE WORD GEMAAK IN TERME VAN DIE VOLGENDE GELYSTE AKTIWITEIT ’n Ingesteldheid oor grondgesondheid – wat is dit? – Dekgewasse as “gereedskap” in die omskakeling na herlewingslandbou – Dekgewasse in bladwisselende vrugteboorde – Lesse oor biologiese beginsels op ’n vrugteplaas – Só lyk my reis na herlewingslandbou – Die skep van ’n natuurlike grondterroir vir unieke wynproduksie – ■ 19 Maart KATEGORIE 5: Minerale Vervaardiging, Berging en Hantering Prof. Buz Kloot SUB-KATEGORIE 5.3: Klem oonde vir Baksteen Vervaardiging WAAR ■ Morgensrust, Owlstraat 60, Joostenbergvlakte BESKRYWING: Die vervaardiging van bakstene deur gebruik te maak van klem oonde Jason Carter KOSTE AANSOEK: Alle installasies wat meer as 10 000 stene per maand ■ R920 per persoon vervaardig Matthew Addison BTW, verversings en middagete ingesluit. UITNODIGING VIR KOMMENTAAR: ■ 'n Kopie van die bogenoemde aansoek kan aangevra word deur Mej. Carina Nel van GNEC te kontak. Bespreek kaartjies op Quicket: goo.gl/gx8Jom Hendrik Pohl ■ ENIGE PERSOON WAT KOMMENTAAR WIL LEWER RAKENDE DIE AANSOEK MOET DIE GESKREWE KOMMENTAAR INDIEN BINNE Bertie Coetzee 30 DAE VAN PUBLIKASIE VAN HIERDIE KENNISGEWING DEUR BORGE VENNOOT DIE KOMMENTAAR TE POS, FAKS OF E-POS AAN: ■ CARINA NEL GUILLAUME NEL ENVIRONMENTAL CONSULTANTS Johan Reyneke [email protected] T: (021) 870 1874 Stuur e-pos aan Jacolette Kloppers by [email protected] vir enige navrae of die volledige program. F: (021 870 1873) Posbus 2632, Paarl, 7646 AFSNY DATUM VIR KOMMENTAAR IS: 15 Maart 2019 KAARTJIEVERKOPE SLUIT OP 5 MAART. GEEN KAARTJIES IS BY DIE HEKKE TE KOOP NIE. X1V81379-DB120219

© PressReader. All rights reserved.