‘Dié sko­le se na­me moet ver­an­der’

ANC tei­ken DF Malan, Jan van Rie­beeck, E­ben D­ön­ges

Die Burger - - 1 - Mal­her­be Nie­na­ber Wi­ki­pe­dia (BAR­RY NEL)

Die ANC in die Wes-Kaap dreig om hof toe te gaan in­dien sko­le met na­me uit die a­part­heids­e­ra nie ter wil­le van trans­for­ma­sie naams­ver­an­de­ring s on­der­gaan nie.

Die par­ty het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­ëis dat die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment van on­der­wys (WKOD) lei­ding neem met die naams­ver­an­de­ring s om­dat dié na­me glo “in­druis teen die Grond­wet”.

Jes­si­ca S­hel­ver, woord­voer­der van Deb­bie S­chä­fer, LUR vir on­der­wys, sê in re­ak­sie hier­op die reg­stel van die on­ge­reg­tig­he­de van die ver­le­de is be­lang­rik vir die pro­vin­si­a­le re­ge­ring “om­dat ons steeds sit met die na­la­ten­skap van a­part­heid wat men­se uit­ge­sluit laat voel, selfs in ons skool­stel­sel”.

S­chä­fer het reeds in haar be­gro­tings­toe­spraak in 2015 ’n be­roep ge­doen op sko­le wie se na­me ver­teen­woor­di­gend is van die a­part­heids­be­stel om aan­soek te doen by die WKOD vir ’n naams­ver­an­de­ring.

Die de­par­te­ment kan sko­le eg­ter nie dwing tot naams­ver­an­de­rings nie om­dat dit ’n be­sluit is wat deur ’n be­heer­lig­gaam – de­mo­kra­ties ver­kies deur die skool­ge­meen­skap – ge­neem moet word.

“As e­nig­ie­mand ’n skool se naam aan­stoot­lik vind, moet hul­le die be­heer­lig­gaam na­der om die ver­eis­te pro­ses te volg om dit te wy­sig,” sê S­hel­ver.

Vol­gens haar is daar sko­le in an­der pro­vin­sies wat on­der ANC-be­wind is wat ook na a­part­heids­lei­ers ge­noem is en waar­van die na­me nog nie ver­an­der is nie.

Die ANC sê in die ver­kla­ring dis on­aan­vaar­baar dat sko­le nog na­me het van lei­ers uit die vo­ri­ge be­stel. “Dit druis in teen ons Grond­wet, wat na ’n skoon breuk met ons le­li­ke en af­sku­we­li­ke ver­le­de stre­we.”

Sko­le wat in die ANC se ver­klas-op­voe­ding kla­ring uit­ge­son­der is, sluit in die Ho­ër­skool

Jan van Rie­beeck, die Ho­ër­skool D.F. Malan, R­ho­des High S­chool en die Ho­ër­skool E­ben D­ön­ges.

Die par­ty dring aan op ’n dui­de­li­ke tyd­lyn van die WKOD vir die ver­wy­de­ring van dié “krag­ti­ge sim­bo­le”.

Die par­ty sê hy neem ken­nis daar­van dat die de­par­te­ment die “be­lang­ri­ke taak van naam­ver­an­de­rings aan die sko­le oor­laat on­der die voor­wend­sel dat dit de­mo­kra­ties is” en dat dié stap “net nog ’n voor­beeld is dat die DA geen ap­tyt het om te re­geer nie, ver­al nie op ma­nie­re wat die ko­lo­ni­a­le en a­part­heids­be­de­ling ont­wrig nie”.

Die ge­bruik van na­me uit die vo­ri­ge re­gi­me is vol­gens die ANC ’n “voort­set­ting van ’n spe­si­fie­ke ge­skie­de­nis waar e­nig­iets swart en van A­fri­ka as on­be­nul­lig en van geen his­to­rie­se waar­de be­skou is en die ar­gi­tek­te van a­part­heid en ko­lo­ni­a­lis­me as hel­de van ons na­sie ver­eer word”.

Si­as Con­ra­die, hoof van die Ho­ër­skool D.F. Malan in Bell­vil­le, sê daar was wel in die ver­le­de al na­vrae oor die skool se naam. Die be­heer­lig­gaam het eg­ter be­vind ’n naams­ver­an­de­ring is on­no­dig.

Vol­gens Con­ra­die is die skool “ten vol­le ge­trans­for­meer” en leef hy sy mis­sie – om ’n wê­reldaan al­le leer­lin­ge te ver­skaf – ten vol­le uit.

Ga­wie Ys­sel sê in die vier jaar wat hy lid van die be­heer­lig­gaam van die Ho­ër­skool Jan van Rie­beeck is, het hy nog geen klag­tes oor die skool se naam ont­vang nie. Ys­sel, tans voor­sit­ter van die be­heer­lig­gaam, sê met dié dat die kwes­sie nou op­nuut in die me­dia ge­op­per is, sal dit oor­weeg word as be­spre­kings­punt op die vol­gen­de ver­ga­de­ring van die be­stuurs­lig­gaam.

Drie voor­stel­le is al in die ver­le­de ont­vang om R­ho­des High S­chool in Mo­w­bray se naam te ver­an­der, sê Keith Long, die hoof. Twee keer is die voor­stel van die hand ge­wys.

Long sê die be­heer­lig­gaam oor­weeg eg­ter in dié sta­di­um ’n der­de voor­stel vir ’n naams­ver­an­de­ring.

Die be­heer­lig­gaam is be­sig met ’n on­der­soek in dié ver­band. In­dien die be­vin­ding is dat die naam moet ver­an­der, sal hy dit on­der­steun, sê Long.

Die hoof van die Ho­ër­skool E­ben D­ön­ges in Kraai­fon­tein was teen druk­tyd nie be­skik­baar vir kom­men­taar nie.

Die Ho­ër­skool Hen­drik Ver­woerd in P­re­to­ria het vroe­ër van­jaar sy naam ver­an­der na Rieton­da­le Se­con­da­ry S­chool. Die aan­soek om die naams­ver­an­de­ring is deur die skool se be­heer­lig­gaam be­stuur.

Die Ho­ër­skool D.F. Malan in Bell­vil­le, Kaap­stad.Fo­to:

Si­as Con­ra­die, hoof van die Ho­ër­skool D.F. Malan in Bell­vil­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.