50 Jaar ge­le­de | 11­Sep­tem­ber­1969

Die Burger - - 15 -

V Ver­deeld­heid­ be­veg: Om­dat die Ver­e­nig­de Par­ty en an­der teen­stan­ders van die Na­si­o­na­le Par­ty mag­te­loos ge­word het, wil hul­le toe­koms­ti­ge ver­kie­sings nie op eie krag veg nie, maar in die hoop op ver­deeld­heid in die Na­si­o­na­le Par­ty en die in­bring van der­de kan­di­da­te. So het die Eer­ste Mi­nis­ter; mnr. B.J. Vor­ster, gis­ter­aand ge­sê. Hy het in P­re­to­ria ’n groot ver­ga­de­ring toe­ge­spreek op die kon­gres van die Trans­vaal­se Na­si­o­na­le Par­ty. Die Eer­ste Mi­nis­ter, wat gees­drif­tig ver­wel­kom en tel­ke­ma­le toe­ge­juig is deur die groot ska­re van by­na vier­dui­send men­se wat die P­re­to­ri­a­se stad­saal tot oor­lo­pens toe ge­vul het, het in sy toe­spraak ook na twee an­der sa­ke ver­wys: die aan­staan­de on­der­soek na die staats­vei­lig­heid en reg­ters se kri­tiek op wet­ge­wing oor die Bu­ro vir Staats­vei­lig­heid en die tem­po van af­son­der­li­ke ont­wik­ke­ling, wat vol­gens hom heel­te­mal be­vre­di­gend is.

Lo­ka­sies­ ge­skie­de­nis:­ Die dae van wit lo­ka­sies in Suid-A­fri­ka is vir goed ver­by. Hy sal hom nie steur aan sno­bis­me van ry­kes wat be­swaar maak teen die bou van e­ko­no­mie­se hui­se in hul­le om­ge­wing nie, het die Mi­nis­ter van Ge­meen­skaps­bou, mnr. B. Coet­zee, gis­ter in P­re­to­ria by die Trans­vaal­se N.P.-kon­gres ge­sê. Die Mi­nis­ter het ge­ant­woord op de­bat­te oor huis­ves­ting vir groot ge­sin­ne. Die plan­ne wat in die voor­uit­sig ge­stel word, sal vir ge­ba­lan­seer­de ge­meen­skap­pe wees, met ryk, mid­del­klas- en arm men­se. Die af­ge­lo­pe jaar is meer as R23 000 se woon­een­he­de in­ge­vol­ge die ver­skil­len­de plan­ne ge­bou. Dit is ’n be­wys dat die Re­ge­ring be­sig is om die ag­ter­stand wat blan­ke huis­ves­ting be­tref, in te haal.

Mi­nis­ter stel ge­rus: Die be­we­ring dat die le­wens­duur­te in Suid-A­fri­ka ná die in­stel­ling van koop­be­las­ting dras­ties ge­styg het, is to­taal on­ge­grond, het die Mi­nis­ter van Fi­nan­sies, dr. N. Die­de­ri­chs, gis­ter ge­sê.

I­keys­ wen:­ Die I­keys het die Tuk­kies gis­ter in die Suid-A­fri­kaan­se in­ter­u­ni­ver­si­tê­re rug­by­toer­nooi met 20-9 ver­slaan – en vir die eer­ste keer die Ted S­ce­a­les-tro­fee van die Tuk­kies af­ge­neem.

Ad­ver­ten­sie: Frank­ryk de­va­lu­eer Frank! Re­nault ver­laag prys! Van al­le mo­del­le! S­kie­lik is elk­een op ons voor­koms en nu­we prys ver­lief.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.