Half­mil­joen moor­de in 25 jaar

Die Burger - - 1 - Verslagspa­n

Meer as ’n half­mil­joen men­se is se­dert die ein­de van a­part­heid ver­moor en by­na ’n mil­joen ver­krag.

Só het die Suid-A­fri­kaan­se In­sti­tuut vir Ras­se­ver­hou­din­ge (SAIRV) gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê in re­ak­sie op die po­li­sie se aan­kon­di­ging van die jong­ste mis­daad­sta­tis­tie­ke.

“Dit is dus dui­de­lik dat SuidA­fri­ka die oor­log teen misdaad ver­loor en dat die ou ma­nier van din­ge doen nie werk nie,” het die SAIRV ge­sê.

Die jong­ste na­si­o­na­le mis­daad­sta­tis­tie­ke vir die 2018-’19-boek­jaar is gis­ter deur die top­struk­tuur van die po­li­sie onder lei­ding van genl. K­hehla Si­to­le, na­si­o­na­le po­li­sie­kom­mis­sa­ris, by die par­le­ment be­kend ge­stel.

Moor­de

Uit die sta­tis­tie­ke blyk dit dat 686 meer moor­de die af­ge­lo­pe boek­jaar in Suid-A­fri­ka ge­pleeg is – ’n sty­ging van 3,4% teen­oor die vo­ri­ge ver­slag­jaar. In die 2018-’19-boek­jaar is 21 022 moor­de ge­pleeg teen­oor 20 336 die 2017-’18-boek­jaar.

Vol­gens genl.maj. Nor­man Sek­hu­khu­ne, hoof van mis­daad­na­vor­sing en sta­tis­tie­ke, is die moord­sy­fer tans 36,4 per 100 000 men­se teen­oor 35,8 per 100 000 in die vo­ri­ge ver­slag­jaar.

Die mees­te moor­de het oor na­we­ke – Vry­dag tot Son­dag – plaas­ge­vind.

B­he­ki Ce­le, mi­nis­ter van po­li­sie, wat ook die ge­leent­heid by­ge­woon het, sê daar is ’n baie hoë voor­koms van men­se wat ver­moor word deur men­se wat hul­le ken.

“Al die sa­ke word as moor­de ge­re­gis­treer. Dit sal baie moei­lik wees vir die po­li­sie om sul­ke moor­de te po­li­si­eer. Wat ons ont­dek het, is dat sul­ke ge­val­le reg­tig die moord­sy­fer op­stoot,” het hy ge­sê.

Ce­le is gis­ter ge­vra of kop­pe gaan rol, soos hy ver­le­de jaar be­lo­we het.

“Ons is in­der­daad nie waar ons wil wees nie, maar ook nie waar ons ver­le­de keer was nie (toe die toe­na­me 1 320 was). Ons glo dat ons ge­stag­neer het . . . Ons moet dit nou om­keer.

“So, kop­pe kan nie rol nie, want daar word van hul­le ver­wag om die ge­tal af te bring.

Sek­su­e­le mis­dry­we

Uit die sta­tis­tiek blyk dit ook dat sek­su­e­le mis­dry­we met 4,6% toe­ge­neem het tot 52 420 van­af

50 108 in die vo­ri­ge boek­jaar.

Po­ging tot moord

Po­ging tot moord het ook ge­styg met 747 ge­val­le van­af 18 233 tot 18 980 in die vo­ri­ge boek­jaar.

Aan­ran­ding met die op­set om erns­tig te be­seer

Aan­ran­ding met die op­set om erns­tig te be­seer het van 167 352 tot 170 9797 voor­val­le toe­ge­neem. Dit blyk uit die sy­fers dat huis-ei­e­naars in Suid-A­fri­ka die groot­ste kans het om tus­sen mid­der­nag en sog­gens 04:00 in hul eie hui­se met vuur­wa­pens, mes­se en by­le aan­ge­val en be­roof te word.

En dít ge­beur die mees­te in die Wes-Kaap, Gau­teng, K­waZu­luNa­tal en M­pu­ma­lan­ga.

Dié ti­pe misdaad vorm saam met mo­tor­ka­pings en sa­ke­roof­tog­te die so­ge­naam­de trio-mis­da­de – mis­da­de wat Suid-A­fri­ka­ners die mees­te vrees.

Roof­tog­te

Huis­roof­tog­te is die e­nig­ste van die mis­daad­ka­te­go­rieë wat in die be­trok­ke ver­slag­jaar ge­styg het.

Dít ter­wyl mo­tor- en vrag­mo­tor­ka­pings, sa­ke­roof­tog­te, tran­si­to­roof­tog­te en bank­roof­tog­te se sta­tis­tie­ke af­ge­neem het.

Ce­le het laas­ge­noem­de se af­na­me toe­ge­skryf aan die po­li­sie se na­si­o­na­le sta­bi­li­se­rings­plan waar­deur mis­daad­in­tel­li­gen­sie, spe­si­a­le taak­span­ne, na­si­o­na­le in­gry­pings­een­he­de en tak­tie­se re­ak­sie­span­ne vin­nig vir sul­ke mis­da­de ont­plooi kan word.

“Ons glo die her­bou­ing van mis­daad­in­tel­li­gen­sie, die Val­ke en be­ter werks­ver­hou­din­ge met die S­taats­vei­lig­heids­a­gent­skap, die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag en die de­par­te­men­te van jus­ti­sie en ver­de­di­ging ook sal aan­hou om be­ter re­sul­ta­te te le­wer.

“Ter­wyl ons nog nie is waar ons wil wees nie, is daar ’n spran­kie hoop. Po­li­sie­sig­baar­heid by win­kel­sen­trums en an­der o­pen­ba­re plek­ke het ook ver­se­ker dat ons ’n stap na­der is om die doel­wit­te van die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan te be­reik.”

Onder die top-tien po­li­sie­kan­to­re waar die mees­te huis­roof­tog­te aan­ge­meld is, is drie in die Wes-Kaap: Ny­an­ga, Delft en K­haye­lit­sha.

Die Noord-Kaap blyk die vei­lig­ste pro­vin­sie vir huis­ei­e­naars te wees met net 157 voor­val­le wat aan­ge­meld is.

Vol­gens die sta­tis­tie­ke het ro­wers in meer as 15 000 van die huis­roof­tog­te toe­gang tot die hui­se ver­kry deur huis­ei­e­naars met vuur­wa­pens of mes­se te dreig, ter­wyl in an­der ge­val­le slot­te af­ge­breek, ven­sters ge­breek of huis­ei­e­naars oor­val is.

In 1 443 ge­val­le het slag­of­fers self die ro­wers in­ge­laat wat hul­le onder val­se voor­wend­sels ge­na­der het.

Al­te­sa­me 16 026 mo­tor­ka­pings is die af­ge­lo­pe boek­jaar aan­ge­meld, waar­van 2 294 in die WesKaap. Die ti­pe mo­tors wat die mees­te ge­kaap word, is lui­dens die sta­tis­tie­ke pro­duk­te van Toy-ota, Volks­wa­gen, Nis­san, Ford, Hyun­dai, I­su­zum Mer­ce­desBenz, BMW en C­hev­ro­let. ■ Verslagspa­n: P­hil­da Es­sop, L­le­wel­lyn P­rin­ce en Sa­rel van der Walt

B­he­ki Ce­le

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.