Lyf­straf: Hof kon nie an­ders be­slis

Die Burger - - 10 -

D.C.­ Coet­zee,­ Brac­ken­fell

Die be­slis­sing van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof waar­mee lyf­straf vir kin­ders tot mis­daad ver­klaar word, kon nie an­ders ge­wees het nie. Die hof in­ter­pre­teer bloot die be­pa­lings en waar­des van die Grond­wet.

Die uit­koms is on­om­keer­baar ge­skep toe Chris­te­li­ke ou­ers vir po­li­tie­ke par­tye ge­stem het (en steeds stem) wat se­ku­la­ris­me as hul grond­waar­de (en dus die se­ku­lê­re Grond­wet) aan­vaar het.

Die waar­des van se­ku­la­ris­me en die Chris­te­li­ke ge­loof is in­he­rent in stryd met me­kaar – en hier­die uit­spraak be­ves­tig dit.

Die ACDP het in 1998 hier­die werk­lik­heid be­sef en dus nie die Grond­wet on­der­skryf nie. Dis hoog tyd dat die ACDP die lei­ding neem en Chris­te­ne mo­bi­li­seer om te a­gi­teer vir ’n neu­tra­le grond­wet in­ge­vol­ge waar­van die re­ge­ring be­let word om bui­te sy be­voegd­heid in die pri­va­te le­wens van men­se in te meng.

Ons er­vaar al­mal die ka­ta­stro­fa­le ge­vol­ge van se­ku­la­ri­sa­sie wat die tra­di­si­o­ne­le waar­des wat die ko­he­sie en or­de in die sa­me­le­wing be­waar het, af­ge­ta­kel het – en dit nog ver­der sal doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.