Wie werk hard­ste om A­fri­kaans uit te wis?

Die Burger - - 11 -

Ca­ro­lus Hey­den­rych, Veld­drif

Wat volg is ’n kort ont­le­ding van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch se stand­punt dat sy taal­be­leid oor toe­gang gaan en nie oor po­li­tiek nie (08.08).

Om vol­doe­ning aan ’n taal­be­leid wat deur die re­ge­ring voor­ge­skryf is, aan te bied as be­wys dat dit vir hom nie om po­li­tiek gaan nie, ge­tuig van ’n be­son­der lae dunk van die le­sen­de pu­bliek.

Dit be­te­ken im­mers dat van ons ver­wag word om te glo dat die re­ge­ring, toe hy dié be­leid be­paal het, dit ge­doen het son­der dat hy e­ni­ge po­li­tie­ke mo­tief ge­had het. Wat ’n vroom a-po­li­tie­ke re­ge­ring sou dit nie wees nie!

Die US se stand­punt is net ’n be­ves­ti­ging van sy be­reid­wil­lig­heid om sui­wer po­li­tiek ge­mo­ti­veer­de voor­skrif­te van sy po­li­tie­ke mees­ters uit te voer.

Wat hier­die aan­ge­leent­heid be­tref: Dis soms moei­lik juis om te weet wie van die re­ge­ring of sy la­keie die hard­ste werk om A­fri­kaans uit te wis en S­tel­len­bosch in ’n En­gels-een­ta­li­ge u­ni­ver­si­teit te om­skep.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.