50 Jaar ge­le­de | 25 Sep­tem­ber 1969

Die Burger - - 11 -

V Bruin stem teen a­part­heid: Die Ar­bei­ders­par­ty, wat die K­leur­ling­ver­kie­sing met ’n mi­li­tan­te an­ti-a­part­heids­be­leid aan­ge­durf het, was van­og­gend vroeg op pad na ’n oor­win­ning in die eer­ste K­leur­ling­ver­kie­sing in Suid-A­fri­ka. Mnr. Art­hur S­tan­ley, kan­di­daat vir die Ar­bei­ders­par­ty in Lies­beek, het 2 388 stem­me be­haal, teen­oor die 437 van mnr. B. Sa­ban van die Fe­de­ra­le K­leur­ling-Volks­par­ty. Groot ge­tal­le kie­sers het op baie plek­ke in die Re­pu­bliek na die stem­bus­se ge­stroom vir hul­le eer­ste al­ge­me­ne ver­kie­sing.

V S­treng­ste wa­ter­be­per­kin­ge nóg: Tui­ne sal van 1 Ok­to­ber af net met hou­ers soos kan­ne en kom­me met die hand nat­ge­gooi mag word. Om ’n tuin­slang aan ’n kraan vas te hê wat aan die mu­ni­si­pa­le wa­ter­voor­raad ver­bind is, sal ’n straf­ba­re oor­tre­ding wees. Hier­die aan­be­ve­ling is gis­ter deur die Kaap­se stads­raad se nuts­diens- en wer­ke­ko­mi­tee aan­vaar. Dit is die s­treng­ste wa­ter­be­per­kin­ge in Kaap­stad se ge­skie­de­nis.

V Moor­de­naar ver­my galg: Die ap­pèl van B­ri­an F­reu­di­ger (29) teen die doods­von­nis wat reg­ter R. Eras­mus hom op 27 Maart in die Rond­gaan­de Hof in Kroon­stad op­ge­lê het weens die moord op sy twee dog­ters Mi­chel­le (8) en Ja­ni­ne (7) het gis­ter in Bloem­fon­tein in die Ap­pèl­hof ge­slaag. Reg­ter P. van B­lerk het die doods­von­nis op­ge­hef en F­reu­di­ger op elk van die aan­klag­te tot 15 jaar tronk­straf ge­von­nis. Die von­nis­se sal ge­lyk­ty­dig uit­ge­dien word. Die be­skul­dig­de het die kin­ders na­by Ven­ters­burg ver­wurg en die ly­ke in sy mo­tor ge­laat. Daar is be­slis dat F­reu­di­ger gees­te­lik aan­ge­tas en in ’n toe­stand van angs was. F­reu­di­ger het sy kin­ders lief­ge­had en sy vrou het die le­we vir hom on­houd­baar ge­maak.

V Teen­stand in Nieu-See­land: Nieu-See­land se mag­ti­ge ar­beidsfe­de­ra­sie het die han­dels­ra­de wat lid is, ge­las om die All Blacks se rug­by­toer aan­staan­de jaar na Suid-A­fri­ka “krag­tig teen te staan” en die land se re­ge­ring ver­soek om aan te dui dat daar nie om­ge­gaan sal word met die­ge­ne wat ras­se­dis­kri­mi­na­sie voor­staan nie.

V Ad­ver­ten­sie: “S­ta­dig oor die klip­pe” met Al Deb­bo, Ni­co Car­stens en Ju­ne Neeth­ling van mô­re af by die Al­ham­bra-te­a­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.