Al­le ras­sis­me moet uit­ge­roei word

Die Burger - - 10 - An­ton van Nie­kerk, S­tel­len­bosch

My ru­briek “Hoe diep lê ras­sis­me?” (17.09) het ’n koor van kri­tiek uit­ge­lok wat feit­lik son­der uit­son­de­ring op een punt ge­ha­mer het: Waar­om noem ek as voor­beel­de van ras­sis­te/ras­sis­me s­legs die na­me van wit men­se en nie e­ni­ge swart men­se nie?

Vir ken­nis­na­me: Ek dink ook dat in­di­vi­due soos Ju­li­us Ma­le­ma, Ace Ma­gas­hu­le en An­di­le Mngx­i­ta­ma meer­ma­le al ras­sis­tie­se uit­spra­ke ge­maak het.

Wat­ter ver­skil kon dié er­ken­ning eg­ter maak aan die ba­sie­se punt van my ru­briek?

Die ru­briek was nie ’n fo­rum vir die i­den­ti­fi­se­ring van ras­sis­te nie.

Die voor­beel­de wat ek ge­noem het, kom uit ’n kort vier­de pa­ra­graaf wat, met be­trek­king tot leng­te­per­ke vir sul­ke ru­brie­ke, al klaar lank was.

Die ru­briek het hoof­saak­lik ge­han­del oor twee sa­ke. Eer­stens ’n paar in­te­res­san­te (en myns in­siens min­der be­ken­de) te­o­rieë oor die oor­sprong van ras­sis­tie­se e­le­men­te in die mens se breë kul­tuur­ge­skie­de­nis.

T­wee­dens het ek pro­beer wys op die on­mens­lik­heid van ras­sis­me, wat vel­kleur ver­hef tot die maat van eg­te mens­lik­heid of on­mens­lik­heid.

Die noem van die na­me van ’n paar ek­stra ras­sis­te sou geen snars ver­skil maak aan wat die ru­briek pro­beer be­re­de­neer het nie.

Hoe­kom is dit, in ’n land waar­in ras­sis­me van wit teen­oor swart 350 jaar lank en­de­mies was en waar­in a­part­heid deur die groot meer­der­heid van die be­vol­king nog al­tyd as ge­ïn­sti­tu­si­o­na­li­seer­de ras­sis­me be­skou is, so be­lang­rik om daar­op te ha­mer dat daar wit én swart ras­sis­te is?

Ester­huy­se lê sy vin­ger pre­sies op die punt: Die­ge­ne wat so erns­tig daar­op aan­dring dat daar óók swart ras­sis­te is, wil eint­lik vir ons sê: “Ons is maar al­mal so.” En om­dat ras­sis­me by wit én swart voor­kom, is dit “mos da­rem nou se­ker nie so erg nie”, of hoe?

“Two (or a mul­ti­tu­de) of wrongs do not ma­ke a rig­ht,” sê die En­gel­se spreek­woord te­reg. Ons moet, om Marx se Elf­de Te­se oor Feu­er­bach ef­fens aan te pas, ver­sig­tig daar­voor wees om ras­sis­me en ras­sis­te nie bloot te pro­beer ver­staan nie (iets wat ek wel in die ru­briek pro­beer doen het).

Die punt is om ras­sis­me te ver­an­der – om dit ge­heel en al uit te roei.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.