Dié reeks se di­ag­no­se? B­ril­jant!

Die Burger - - 13 - Chris­ti­aan Boon­zai­er

Dr. Li­sa San­ders, ’n A­me­ri­kaan­se in­ter­nis en Em­my-be­kroon­de joer­na­lis, skryf se­dert 2002 ’n me­die­se ru­briek in The New York Ti­mes Ma­ga­zi­ne waar­aan le­sers wê­reld­wyd ver­knog is.

Aan­vank­lik het sy in die ru­briek ge­ti­teld Di­ag­no­sis ge­skryf oor men­se wat raai­sel­ag­ti­ge siek­tes het en hoe dok­ters om­trent moes kop­krap om hul­le te di­ag­no­seer. Die ru­briek het ein­de­lik die tref­fer­dra­ma Hou­se, M.D. gein­spi­reer, waar­op San­ders ook as ’n kon­sul­tant ge­werk het.

In 2011 het San­ders van rat ver­an­der en le­sers uit­ge­daag om self die speur­werk te doen: Kan hul­le bin­ne re­kord­tyd, met net ’n paar simp­to­me as wen­ke, ’n ta­me­le­tjie van ’n di­ag­no­se reg raai? In ’n on­der­houd met The New York Ti­mes sê sy selfs sy was ver­baas hoe in die kol hul­le was. Dit het haar en S­cott Ru­bin, die Os­car-be­kroon­de ver­vaar­di­ger van No Coun­try for Old Men, ook laat won­der: As le­sers moei­li­ke di­ag­no­ses kan vas­vat wat dok­ters reeds op­ge­los het, kan hul­le nie dalk ook hand by­sit met di­ag­no­ses wat dok­ters nog nie kon maak nie?

Die ant­woord op dié vraag is in die nu­we do­ku­men­tê­re reeks Di­ag­no­sis saam­ge­vat, wat ook hier in Suid-A­fri­ka op Netflix be­skik­baar is. In die reeks het San­ders A­me­ri­ka­ners op­ge­spoor wat do­de­lik siek is: ’n man wie se hart gaan staan wan­neer hy dé­jà-vu er­vaar; ’n ses­ja­ri­ge mei­sie wat 300 keer per dag be­heer oor haar he­le lyf ver­loor; en ’n vrou wat al­les op­bring wat sy d­rink of eet. Be­ne­wens hul siek­te, het hul­le al­mal een ding ge­meen: Dok­ters kan glad nie vas­stel wat fout is met hul­le nie.

Elk van die reeks se se­we e­pi­so­des volg die­self­de re­sep: San­ders leer ken die siek per­soon en hul fa­mi­lie, be­stu­deer hul me­die­se ge­skie­de­nis en skryf dan ’n blog op The New York Ti­mes se web­werf, waar sy haar dan tot “The Cro­wd” wend – e­nig­ie­mand wê­reld­wyd wat dink hul­le kan ag­ter die kap van die byl kom.

Dié in­set­te – wat San­ders van me­di­ci én Jan Al­le­man kry, ver­al dié wat met soort­ge­ly­ke pe­na­ries ge­wor­stel het – be­stu­deer sy dan tot­dat sy in die mees­te ge­val­le een kry wat haar help om ál die leg­kaart­stuk­ke in­me­kaar te sit. Ein­de­lik pro­beer sy, die sie­kes se dok­ters én “The Cro­wd” saam le­wens red.

Die reeks is in sy ge­heel ver­bly­den­de en roe­ren­de kyk­stof wat jou mond gaan laat oop­hang en jou dalk ook soos ’n ba­ba gaan laat tjank. Ver­al “The Cro­wd” se in­set­te is ’n bril­jan­te il­lus­tra­sie van die mens­dom wat han­de vat om ie­mand wat hoop ver­loor het te help. Dis ’n mag­ti­ge her­in­ne­ring, ’n ge­baar wat ho­pe­lik soos ’n veld­brand ver­sprei, ook hier in Suid-A­fri­ka waar ons dit nou brood­no­dig het.

Ek hou duim vas vir ’n twee­de reeks.

Di­ag­no­sis

Fo­to:­ NETFLIX

In wend dr. Li­sa San­ders haar tot “The Cro­wd”, me­di­ci en Jan Al­le­man om haar te help om vreem­de siek­tes te di­ag­no­seer.

Di­ag­no­sis, wat op Netflix in Suid-A­fri­ka be­skik­baar is, het ’n ou­der­doms­be­per­king van 16.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.