Vi­ools­drif se tem­pe­ra­tuur van 50,1 °C nie kor­rek ge­meet

Die Burger - - 1 -

Die Suid-A­fri­kaan­se Weer­diens (SAWD) het gis­ter er­ken dat die on­lang­se snik­he­te tem­pe­ra­tuur in Vi­ools­drif in die Noord-Kaap wat deur sy weer­sta­sie ge­meet is toe nié ’n kor­rek­te me­ting was nie.

“Hier­die da­ta kom di­rek van die in­stru­men­te af en die ge­hal­te daar­van is nie ge­kon­tro­leer nie. Daar­om word dit as voor­lo­pi­ge da­ta be­skou,” het die SAWD gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê.

Die weer­sta­sie in Vi­ools­drif, een van die plek­ke in Suid-A­fri­ka waar die warm­ste tem­pe­ra­tu­re ge­reeld aan­ge­te­ken word, het ver­le­de Vry­dag die mak­si­mum tem­pe­ra­tuur op 50,1 °C ge­meet.

“Die SAWD het be­sef dat as dié me­ting kor­rek is, dit ’n nu­we na­si­o­na­le re­kord vir SuidA­fri­ka sou be­te­ken. By na­de­re on­der­soek het dit aan die lig ge­kom dat die tem­pe­ra­tuur­sen­sor net t­wee dae te­vo­re ver­vang is en daar is be­sluit dat die weer­sta­sie oor die na­week ge­mo­ni­tor sal word. Die ont­le­ding van die ge­ge­wens het toe ge­toon dat die wer­king van die sen­sor twy­fel­ag­tig is en dat die voor­lo­pi­ge tem­pe­ra­tuur­le­sing van 50,1 °C dus on­gel­dig is,” sê die SAWD in ’n ver­kla­ring.

Suid-A­fri­ka­ners het ver­le­de week be­hoor­lik ge­sweet toe ui­ters hoë tem­pe­ra­tu­re in ver­al Gau­teng, die oos­te­li­ke de­le van Noord­wes, die oos­te­li­ke de­le van die Vry­staat, die wes­te­li­ke de­le van Lim­po­po en M­pu­ma­lan­ga aan­ge­te­ken is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.