Bring men­se van SA in Wu­han te­rug, sê Cy­ril

Die Burger - - 1 - Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa

Pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa het op­drag ge­gee dat Suid-A­fri­kaan­se bur­gers wat in Wu­han, C­hi­na, vas­ge­keer is weens Covid-19 na Suid-A­fri­ka ge­bring moet word.

Lui­dens ’n ver­kla­ring wat gis­ter­aand deur die pre­si­den­sie uit­ge­reik is, het die ka­bi­net op dié stap be­sluit “na­dat al­le om­stan­dig­he­de oor­weeg is en weens ver­skeie ver­soe­ke van die fa­mi­lies van SuidA­fri­ka­ners in dié stad”.

Daar is vol­gens die ver­kla­ring so­wat 199 Suid-A­fri­ka­ners woon­ag­tig in Wu­han, ge­grond op ’n lys wat van die de­par­te­ment van in­ter­na­si­o­na­le be­trek­kin­ge en sa­me­wer­king ver­kry is.

Van die­ge­ne op die lys het 132 uit­druk­lik ge­vra om na Suid-A­fri­ka te­rug te keer en dat die re­ge­ring in dié ver­band moet help.

Die Suid-A­fri­ka­ners word – soos an­der in­wo­ners van Wu­han waar die vi­rus uit­breek het – be­perk in hul be­weeg­lik­heid weens die s­treng voor­sorg­maat­re­ëls wat die C­hi­ne­se o­wer­he­de in­ge­stel het om die ver­sprei­ding van die vi­rus te voor­kom.

Vol­gens die pre­si­den­sie is nie een van die in­di­vi­due wat na Suid-A­fri­ka ge­bring gaan word po­si­tief ge­toets vir die vi­rus nie.

Hul­le sal met hul aan­koms in Suid-A­fri­ka vir 21 dae in kwa­ran­tyn ge­plaas word as ’n voor­ko­men­de maat­re­ël.

“Die re­ge­ring is in voor­du­ren­de kom­mu­ni­ka­sie met die fa­mi­lies van die­ge­ne wat ge­raak word,” sê die pre­si­den­sie.

Ver­skeie staats­de­par­te­men­te gaan saam­werk aan die re­pa­tri­a­sie.

Die de­par­te­ment van ge­sond­heid sal per­so­neel be­skik­baar stel wat ty­dens die re­pa­tri­a­sie en die kwa­ran­tyn on­der­steu­ning sal bied aan die groep wat te­rug­keer.

Trau­ma­be­ra­ding sal ver­skaf word deur die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling.

Meer in­lig­ting sal la­ter be­skik­baar ge­stel word.

Ra­map­ho­sa het in die ver­kla­ring op­nuut so­li­da­ri­teit teen­oor C­hi­na se re­ge­ring en in­wo­ners uit­ge­spreek, as­ook Suid-A­fri­ka se dank­baar­heid vir die by­stand en hulp wat aan die Suid-A­fri­ka­ners in die land ge­bied word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.