Jy­SMS

Die Burger - - 16 -

S­tuur jou SMS na 36260. SMS’e wat die skry­wer se naam be­vat, kry voor­keur.

V Suid-A­fri­ka­ners wat in die bui­te­land werk, moet be­las­ting be­taal, maar hul­le wat in C­hi­na hulp no­dig het, word deur die re­ge­ring ge­ïg­no­reer. – Fou­rie, S­tel­len­bosch

V As So­we­to en se­ke­re an­der mu­ni­si­pa­li­tei­te en staats­de­par­te­men­te E­s­kom R78,4 mil­jard skuld, is beurt­krag mos eint­lik net vir hul­le en nie vir dié met geen skuld nie.

– S­wan­nie, Da­na­baai

V Ek dink al­mal is moeg om tel­kens te hoor dat daar nou ’n ein­de moet kom aan die ge­weld teen­oor vrou­ens en kin­ders. Doen iets daar­om­trent. Bring die dood­straf te­rug. Dit sal die skur­ke af­skrik. – Vic­ky, Knys­na

V Hoe­veel kos dit om moor­de­naars ge­sond en vei­lig te hou? Dood­straf moet te­rug! Dis die reg­ver­dig­ste! En goed­koop­ste. – Fa­nie

V As ben­de­le­de kan werk soos hul­le skiet, sal ons een van die voor­uit­stre­wend­ste lan­de in die wê­reld wees. – Mar­tiens Bek­ker

V Ek wil ook weet wat het van Ko­bus Wie­se op Su­per­rug­by ge­word. ky­kNET kan ons ge­rus in­lig. Die pro­gram is net nie die­self­de son­der hom nie. – D.P. Be­ster, So­mer­set-Wes

V Ek kyk nie meer Su­per­rug­by nie! ky­kNET skuld ons ’n ver­dui­de­li­king oor Ko­bus Wie­se! – Marlene, Wel­ge­le­gen

V Al weer ’n ver­ne­de­ring. Jam­mer Pro­te­as, jul­le het dit nie. – Henk, OK

V Die Pro­te­as en die Ca­pe Co­bras moet al­bei on­der “krie­ke­t­red­ding” ge­plaas word.

– Deon, Brac­ken­fell

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.