Ra­map­ho­sa as ’n for­mi­da­be­le lei­er be­stem­pel deur die BBC

Die Burger - - 5 -

Die BBC het gis­ter ’n ar­ti­kel vol lof vir Suid-A­fri­ka se han­te­ring van die Co­vid-19-kri­sis ge­pu­bli­seer waar­in pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa on­der meer as ’n “for­mi­da­be­le lei­er” be­stem­pel is.

Die nuus­diens se kor­re­spon­dent in A­fri­ka, Andrew Har­ding, skryf in ’n me­ning­stuk op bbc.com Ra­map­ho­sa is aan die voor­punt van die stryd teen die vi­rus­siek­te.

Hy het na vo­re ge­tree as “’n for­mi­da­be­le lei­er – kalm en mee­le­wend, maar diep on­der die in­druk van die be­lang van die oom­blik”.

Hy het “geen tyd ge­mors om s­treng be­per­ken­de maat­re­ëls in te stel of nood­saak­li­ke hulp van die pri­va­te sek­tor in te win nie”.

“Een trap­pie on­der­kant die p­re­si­dent is dr. Z­we­li Mkhize, die mi­nis­ter van ge­sond­heid, wat ook wyd lof in­oes vir sy saak­li­ke, e­ner­gie­ke op­tre­de en sy nug­te­re daag­lik­se in­lig­ting­ses­sies wat sy diep­gaan­de ken­nis ten toon stel,” lui die ar­ti­kel.

Har­ding skryf daar is wel fou­te ge­maak ty­dens die eer­ste week van die staat van in­per­king en noem dan die hard­han­di­ge op­tre­de deur die vei­lig­heids­mag­te, ver­war­ring oor se­ke­re re­gu­la­sies en die ka­bi­net se om­me­keer oor se­ke­re maat­re­ëls. Boon­op word daar ge­suk­kel om die maat­re­ëls ef­fek­tief in die arm­ste buur­te in­ge­stel te kry.

Hy som die oor­we­gen­de ge­voel eg­ter so op:

“Daar kan ge­sê word dat ’n re­ge­ring wat ge­reeld aan­ge­val word as kor­rup en on­doel­tref­fend – en ’n pri­va­te sek­tor wat ge­reeld as gul­sig en af­sy­dig be­skou word – nou saam­staan teen wat al­ge­meen be­skou word as die groot­ste uit­da­ging wat hier­die jong de­mo­kra­sie nog ge­sien het.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.