C­licks se om­set styg

Die Burger - - 18 - Nel­lie Brand-Jon­ker Ver­ko­pe se­dert Maart Voor­raad­vlak­ke Wins styg sterk Beurt­krag­vre­se

Die C­licks-groep het in die lig van die e­ko­no­mie­se im­pak van die Co­vid-19-pan­de­mie ook be­sluit om sy kon­tant te be­waar en nie ’n tus­sen­tyd­se di­vi­dend te ver­klaar nie.

’n Di­vi­dend sal nou eers weer met jaar­ein­de oor­weeg word.

Die groep het gis­ter sy re­sul­ta­te vir die half­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie uit­ge­reik.

Hy het voort­ge­set­te sterk ver­ko­pe tot ein­de Fe­bru­a­rie be­leef ten spy­te van die swak e­ko­no­mie, flou ver­brui­kers­be­ste­ding en die ont­wrig­ting weens beurt­krag.

Dié half­jaar sluit die Kers­tyd in, die be­lang­rik­ste ver­ko­pe­tyd vir k­lein­han­de­laars.

Vol­gens Vi­kesh Ramsun­der, uit­voe­ren­de hoof, het die groep se om­set met by­na 10% tot R16,9 mil­jard ge­styg.

K­lein­han­del­ver­ko­pe het met 9,6% ge­styg en die ver­ko­pe van sy far­ma­seu­tie­se groot­han­de­laar, UPD, het met 12% ge­styg.

UPD doen groot­han­del­ver­ko­pe aan ap­te­ke en hos­pi­taal­groe­pe.

Van Maart tot op he­de was daar ’n skerp sprong in UPD se ver­ko­pe. Sy om­set het met 31% ge­styg ter­wyl sy klan­te hul­le op die Co­vid-19-pan­de­mie voor­be­rei het.

Dit was meest­al me­di­sy­ne wat ver­koop is.

Dank­sy dié ver­ko­pe het die he­le groep se om­set in die se­we we­ke van be­gin Maart (in­ge­sluit die 24 dae van in­per­king tot­dat die fi­nan­si­ë­le in­lig­ting op­ge­stel is) met by­kans 16% ge­groei.

Ramsun­der sê daar was ’n on­ge­ken­de vraag na ont­smet­tings­mid­dels en ge­sond­heids­pro­duk­te voor in­per­king be­gin het, maar dié nei­ging is nie vol­ge­hou nie.

K­lein­han­del­ver­ko­pe het oor die se­we we­ke met 7,9% ge­styg. Die la­er sty­ging is om­dat C­licks se han­del­su­re be­perk is aan­ge­sien per­so­neel vroe­ër huis toe moet gaan om taxi’s te kry en net nood­saak­li­ke pro­duk­te ver­koop mag word.

Mu­si­ca, The Bo­dy Shop en Clai­re’s, wat ook in­ge­sluit word in dié ver­ko­pe­sy­fers, is ty­dens die staat van in­per­king ge­sluit en dit het k­lein­han­del­ver­ko­pe af­ge­trek.

‘‘ Die on­der­ne­ming het ’n sterk ba­lans­staat en ge­ne­reer sterk kon­tant.

— Vi­kesh Ramsun­der

Voor­dat die in­per­king be­gin het, het sy klein­han­del­voor­raad met 12% ge­spring om­dat meer voor­raad vroe­ër ver­skeep is ten ein­de die im­pak wat Co­vid-19 in daar­die sta­di­um in C­hi­na ge­had het te ver­sag.

Ook UPD het sy voor­raad ver­hoog in af­wag­ting op ver­skaf­fings­pro­ble­me in A­sië.

Ge­sa­ment­lik het klein­han­de­len UPD-voor­raad met 22% tot R5,9 mil­jard ge­spring.

“UPD is in ’n goeie po­si­sie in ter­me van sy skaal en lo­gis­tie­ke ver­mo­ëns om me­di­sy­ne aan ge­sond­heids­ge­rie­we te ver­skaf.”

Ramsun­der ver­wag ver­skaf­fings­ket­tings gaan weens Co­vid-19 nog vir maan­de ont­wrig word.

In die half­jaar het die groep se be­dryfs­wins met 9,4% tot R1,2 mil­jard ge­styg. Sy na­be­las­te wins het met by­na 13% ge­styg.

In oor­een­stem­ming met die stan­daard- kor­po­ra­tie­we be­stuurs­prak­tyk het die di­rek­sie die groep se sol­ven­sie en li­ki­di­teit be­oor­deel op grond van voor­uit­skat­tings. “Die di­rek­sie is vol ver­troue in die groep se ver­moë om in die af­sien­ba­re toe­koms voort te gaan as ’n lo­pen­de saak. Die on­der­ne­ming

het ’n sterk ba­lans­staat en ge­ne­reer sterk kon­tant.”

Kon­tant op han­de teen die ein­de van die half­jaar het R2,3 mil­jard be­loop.

Ramsun­der sê han­dels­toe­stan­de gaan vir die res van die boek­jaar tot ein­de Au­gus­tus ui­ters moei­lik wees om­dat die om­vang van die pan­de­mie en die e­ko­no­mie­se im­pak daar­van on­se­ker is.

“Die pan­de­mie bly ’n ri­si­ko vir

k­lein­han­del­ver­ko­pe, wat ver­er­ger kan word deur beurt­krag, ve­ral in die win­ter wan­neer daar ’n gro­ter vraag na e­lek­tri­si­teit is.”

Boon­op gaan die skerp ver­swak­king van die rand met meer as 30% van die be­gin van die jaar af vo­ren­toe ’n im­pak hê op ver­koops­prys­in­fla­sie en ver­de­re druk op ver­brui­kers plaas.

Hoe­wel die groep nie op kre­diet ver­koop nie, sluit sy be­dryfs­de­bi­teu­re hos­pi­ta­le, me­die­se fond­se en on­af­hank­li­ke ap­te­ke in.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.