‘Deur­braak vir land­bou’

Die Burger - - 2 - Sa­rel­ van­ der­ Walt

Al die har­de werk ag­ter die skerms het uit­ein­de­lik vrug­te af­ge­werp.

So sê Chris­to van der R­hee­de, uit­voe­ren­de ad­junk­hoof van die land­bou-or­ga­ni­sa­sie A­gri SA, oor T­ho­ko Di­di­za, mi­nis­ter van land­bou, grond­her­vor­ming en lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling, se aan­kon­di­ging dat land­bou vry­ge­stel is van die oor­gro­te meer­der­heid in­per­kings ty­dens vlak 4 van die na­si­o­na­le staat van in­per­king, wat van­dag be­gin.

Die e­nig­ste uit­son­de­ring is die ver­koop van ta­bak en al­ko­hol.

Hy sê Di­di­za se aan­kon­di­ging be­klem­toon op­nuut die be­lang­rik­heid vir boe­re en an­der be­lang­heb­bers in die land­bou-waar­de­ket­ting om ak­tief be­trok­ke te wees by in­stel­lings soos A­gri SA om op re­ge­rings­vlak te be­ding. Dié or­ga­ni­sa­sie, TLU SA, Graan SA en die land­bou­sa­ke­ka­mer Ag­biz is le­de van die de­par­te­ment van land­bou se Co­vid-19-taak­span.

Van der R­hee­de sê daar is ver­le­de na­week hard ag­ter die skerms ge­werk om dié deur­braak te help be­werk­stel­lig.

“Wyn en an­der land­bou­pro­duk­te kan nou weer uit­ge­voer word en die land se boe­re kan on­ge­hin­derd voort­gaan met vei­lings van le­wen­de ha­we en an­der land­bou­pro­duk­te soos wol en ka­toen.

“Dit is ui­ter­aard on­der­wor­pe aan streng hi­gi­ë­nie­se voor­sorg­maat­re­ëls en ’n be­per­king van 50 men­se per vei­ling,” sê hy.

“Daar­mee saam is kri­tie­se land­bou­diens­te soos na­vor­sing, in­spek­sies, ser­ti­fi­se­ring en ge­hal­te­be­heer ook van e­ni­ge in­per­kings vry­ge­stel.”

Van der R­hee­de sê Trans­net het uit sy pad ge­gaan om vrag­ske­pe toe­gang tot die ha­wens te gee om swaar land­bou­ma­sji­ne­rie en che­mi­ka­lieë, wat nood­saak­lik is vir die voor­be­rei­ding van graan­lan­de­rye in die WesKaap, af te laai.

Na­dat daar die af­ge­lo­pe ruk heel­wat klag­tes van boe­re was oor po­li­sie­le­de wat din­ge vir boe­re moei­lik ge­maak het, sê Van der R­hee­de hy hoop ná ge­sprek­ke met die po­li­sie sal plaas­wag­te bin­ne­kort ook weer toe­ge­laat word om met die po­li­sie saam te werk om die sty­gen­de mis­daad­vlak­ke hok te slaan.

“Vir land­bou­ers in die Wes-Kaap wat van ’n groot aan­tal sei­soen­wer­kers ge­bruik maak wat van an­der pro­vin­sies af kom, was daar groot kom­mer oor die feit dat baie van hier­die wer­kers ná die sag­te­vrug­te­sei­soen nie na hul pro­vin­sies sou kon te­rug­keer nie.

“Dié saak word ook nou in die nu­we re­gu­la­sies aan­ge­pak en daar is toe­stem­ming ver­leen vir hier­die wer­kers om oor gren­se heen na ge­bie­de te be­weeg waar hul diens­te be­no­dig word.

“An­der goeie nuus vir die sek­tor is dat die kon­struk­sie van in­fra­struk­tuur op pla­se en deur a­gri-be­sig­he­de ook goed­ge­keur is. Die kom­mer­si­ë­le land­bou­sek­tor voor­sien nie net kos aan Suid-A­fri­ka, ons buur­lan­de en die wê­reld nie, dit skep ook werk vir na­ge­noeg 850 000 men­se.

“Boon­op ver­dien dié sek­tor mil­jar­de rand se bui­te­land­se va­lu­ta vir Suid-A­fri­ka.”

Van der R­hee­de sê deur sa­me­wer­king en we­der­syd­se ver­troue word Suid-A­fri­ka­ners nie net be­skerm teen die ver­nie­ti­gen­de im­pak van die do­de­li­ke Co­vid-19-pan­de­mie nie, maar plan­ne word ook in wer­king ge­stel om die e­ko­no­mie te be­skerm en voed­sel­se­ker­heid vir al­mal te waar­borg.

■ Di­di­za sê in ’n ver­kla­ring die de­par­te­ment van land­bou, bos­bou en vis­se­rye het 42 444 aan­soe­ke om hulp ty­dens die pan­de­mie van klein- en kom­mu­na­le boe­re ont­vang. Die hulp is be­perk tot R50 000 per boer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.