‘Aand­klok­re­ël kan a­part­heid-nag­mer­ries op­wek’

Die Burger - - 2 - Sa­rel­ van­ der­ Walt

Die aand­klok­re­ël wat van gis­ter af geld, sal baie Suid-A­fri­ka­ners aan die dae van a­part­heid laat te­rug­dink en kan sa­ke vir die polisie be­moei­lik.

Dié waar­sku­wing kom van die po­li­sie­kun­di­ge prof. Ru­dolph Zinn van U­ni­sa.

In­ge­vol­ge die aand­klok­re­ël mag nie­mand tus­sen 20:00 en 05:00 op straat wees nie.

“Bin­ne die kon­teks van wat tans in die land ge­beur, is dit myns in­siens nie wys om ’n aand­klok­re­ël in te stel nie. Baie men­se sal die aand­klok­re­ël ont­hou vir wat dit in die ou dae van a­part­heid was.

“In dié tyd was dit een van die fak­to­re wat baie men­se – ver­ant­woor­de­li­ke en vol­was­se men­se wat ná ’n se­ke­re tyd nog op straat was – ver­ne­der het. Hul­le is in heg­te­nis ge­neem en vir tot 30 dae aan­ge­hou.

“Bui­ten die groot ver­ne­de­ring en maat­skap­li­ke pro­ble­me wat dit ver­oor­saak het, het dit tot groot vy­an­dig­heid tus­sen die polisie en die ge­meen­skap ge­lei,” sê hy.

“Ons sit van­dag nog met die si­tu­a­sie dat baie men­se nie met die polisie wil saam­werk nie om­dat hul­le die polisie nog in ’n ne­ga­tie­we lig sien. Hul­le be­skou die polisie as ’n on­der­druk­ken­de mag.

“Dit is wat die nu­we aand­klok­re­ël ook doen. Dit is baie jam­mer dat die re­ge­ring dié weg in­slaan,” sê Zinn.

“Die by­ko­men­de aand­klok­re­ël lyk vir my eer­der as­of dit ’n me­ga­nis­me is wat dit vir die polisie mak­li­ker maak om ná ’n se­ke­re tyd in die aand be­heer te hê.

“Dit lyk ook vir my na so ’n ‘do­ring­draad’-klou­su­le in die re­gu­la­sies – as niks an­ders werk nie, kan die polisie hier­op te­rug­val.”

Dr. Jo­han Bur­ger van die In­s­ti­tuut vir Se­ker­heid­stu­dies sê die aand­klok­re­ël in dié sta­di­um is vreemd.

“Hoe­kom nou? Ons het dit nie op vlak 5 ge­had nie. Ons skep nou net weer nu­we uit­da­gings en ge­leent­he­de vir kon­fron­ta­sie tus­sen die vei­lig­heids­mag­te en ge­meen­skap­pe,” sê Bur­ger, ’n oud­po­li­sie­ge­ne­raal.

Die DA het vroe­ër ge­sê hy oor­weeg dit om die wet­lik­heid van die aand­klok­re­ël as deel van die in­per­kings­maat­re­ëls in die hof te toets.

“Dit lyk as­of p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa se ka­bi­net ’n ‘nan­ny sta­te-fan­ta­sie’ koes­ter (’n op­pas­sers­taat waar­in die staat oor­be­sker­mend en oor­haas­tig in sy keu­ses is),” sê die par­ty.

Fo­to:­ ARGIEF

Die­ polisie­ moes­ van­ gis­ter­aand­ af­ die­aand­klok­re­ël­ af­dwing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.