Be­trek­ou­ers­meer­by­kin­ders­se­on­der­rig

Die Burger - - 15 - Mar­tyn, Ce­res

Ek is min­der op­ti­mis­ties dat sko­le bin­ne­kort son­der pro­ble­me sal kan her­vat, want sko­le sal dalk ge­sluit moet word as daar ver­moed word dat Co­vid19 be­sig is om daar te ver­sprei. Mis­kien moet daar eers nog ’n paar maan­de ge­wag word.

Ou­ers kan eer­der op ’n ma­nier be­trek word om in­tus­sen ’n be­dui­den­der rol te speel met die on­der­rig en leer van ve­ral leer­lin­ge in die grond­slag- en die in­ter­me­di­ê­re fa­ses.

In dié ver­band kan ek nie sien dat die lees, spel­ling en skryf van ’n brief of op­stel van ’n paar pa­ra­gra­we so moei­lik vir ou­ers sal wees om oor toe­sig te hou nie. Woor­de­skat kan met sel­fo­ne op­ge­neem word en daar is ook nog iets soos die ge­wil­de woord­bou.

Met be­trek­king tot sy­fer­vaar­dig­heid sal dit nie so moei­lik wees om die 2 xtot 9 x-ta­fel te leer nie. (Dis on­no­dig om die 10 x- tot 12 x-ta­fel te leer, want ons maak nie som­me daar­mee nie.) Ver­der is ek se­ker dat baie ou­ers hul kin­ders kan help met ba­sie­se op­tel-, af­trek­en ver­me­nig­vul­digsom­me­tjies.

Ou­er boe­ties en sus­sies kan ook help – en moet dalk nou al in­ge­span word.

Dit sal be­slis ook help as die kin­ders ge­reeld deur ’n at­las kan blaai.

Ou­ers se hulp is nou bit­ter no­dig om by die huis te help met leer. Ons on­der­wys­de­par­te­ment kan baat vind by ’n bie­tjie hulp en ou­ers kan baat vind by be­ter in­sig van waar hul kin­ders in die leer­pro­ses is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.