Ver­ga­der aan­lyn? Ver­be­ter só die er­va­ring

Die Burger - - 16 - Pe­trus Mal­her­be

Le­sing­lo­ka­le, klas­ka­mers en raad­sa­le het na die ku­ber­ruim ver­skuif.

Hoe­wel teg­no­lo­gie dit moont­lik maak vir on­der­wy­sers, leer­lin­ge, do­sen­te, stu­den­te en kol­le­gas om in ver­bin­ding te bly, kan dit ’n frus­tre­ren­de er­va­ring wees wan­neer baie men­se ge­lyk­ty­dig aan ’n op­roep wil deel­neem of as jou in­ter­net­spoed nie baie vin­nig is nie.

Gar­sen Nai­du, hoof van Cis­co in Suid-A­fri­ka, sê die ver­keer op dié te­le­kom­mu­ni­ka­sie­maat­skap­py se aan­lyn vi­de­o­kon­fe­ren­sie­plat­form het reeds ver­drie­dub­bel se­dert die staat van in­per­king by­na ’n maand ge­le­de in­ge­stel is.

We­bex, Cis­co se kon­fe­ren­sie­plat­form, is soort­ge­lyk aan Mi­cro­soft Te­ams en Zoom. Hoe­wel hul­le ge­beur­lik­heids­plan­ne in­ge­stel het om die toe­na­me in ver­keer te kan han­teer, kan dit steeds vir som­mi­ge ge­brui­kers ’n frus­tre­ren­de er­va­ring wees weens die beeld wat “haak” of die klank wat on­dui­de­lik is.

Cis­co gee die vol­gen­de wen­ke om aan­lyn ver­ga­de­rings draag­li­ker te maak, ten min­ste wat be­tref die plat­form waar­op dit ge­hou word.

Be­gin jou ver­ga­de­ring la­ter (of vroe­ër)

Die mees­te ver­ga­de­rings be­gin op die uur en die mees­te deel­ne­mers pro­beer ook dan aan­sluit. Dit kan lei tot ver­bin­dings­pro­ble­me.

Sluit daar­om reeds vyf mi­nu­te voor die ge­ske­du­leer­de tyd van die ver­ga­de­ring aan so­dat jy nie ook in die bot­tel­nek sit nie.

Dit is ook ’n slim plan om ver­ga­de­rings eer­der vir kwart oor of kwart voor die uur te ske­du­leer om­dat die ver­keer om die uur of die half­uur die hoog­ste op e­ni­ge ge­ge­we plat­form is.

Ska­kel VPN af

Baie on­der­ne­mings ver­eis van werk­ne­mers om ’n vir­tu­e­le pri­va­te net­werk (VPN) te ge­bruik as hul­le van die huis af werk.

’n VPN be­werk­stel­lig ’n vei­li­ge ver­bin­ding met die werk­ge­wer se be­die­ner waar­deur sen­si­tie­we maat­skap­py-in­lig­ting ge­deel kan word.

’n VPN is eg­ter nie no­dig vir ’n aan­lyn ver­ga­de­ring nie en kan jou in­ter­net­spoed erns­tig be­na­deel. Daar­om raai Cis­co aan dat jy jou VPN af­ska­kel voor­dat jy by ’n ver­ga­de­ring aan­sluit.

Moe­nie ’n VPN aan- of af­ska­kel ge­du­ren­de ’n ver­ga­de­ring nie. Dit kan ook tot ver­bin­dings­pro­ble­me lei.

Moe­nie ter­self­der­tyd nog vi­deo stroom nie

As jy weet jy het ’n be­lang­ri­ke aan­lyn ver­ga­de­ring, vra jou huis­maats om in daar­die tyd nie e­nig­iets deur ’n vi­de­o­stro­mings­diens, soos Netflix of S­ho­w­max, te stroom nie.

Dit sal by­ko­men­de band­wyd­te be­skik­baar stel en die ge­hal­te van jou vi­deo-op­roep ver­be­ter.

Jy kan ook jou kroos vra om nie e­pi­so­des of spe­le­tjies af te laai ter­wyl jy met die op­roep be­sig is nie.

Maak se­ker jou in­ter­net is vin­nig ge­noeg

Die re­de vir ’n swak er­va­ring ten ty­de van ’n vi­deo-op­roep is dalk so een­vou­dig as ’n in­ter­net­ver­bin­ding wat te sta­dig is.

Ge­bruik ’n diens soos S­peed­test by Oo­kla om te be­paal of jou in­ter­net vin­nig ge­noeg is om ’n vi­deo-op­roep te kan han­teer. ’n Hoë op­laai­spoed is dik­wels be­lang­ri­ker as die af­laai­spoed.

Die vol­gen­de band­wyd­tes word aan­be­veel vir vi­deo-op­roe­pe van ’n hoë ge­hal­te saam met ’n groep men­se:

■ We­bex: 3 M­bps af­laai­spoed, 2,5 M­bps op­laai­spoed;

■ Zoom: 1,5 M­bps af­laai­spoed, 1,5 M­bps op­laai­spoed;

■ Te­ams: 2 M­bps af­laai­spoed, 1 M­bps op­laai­spoed;

■ Sky­pe: 1,2 M­bps af­laai­spoed, 1,2 M­bps op­laai­spoed; en

■ Google Hangouts: 2,5 M­bps af­laai­spoed, 1 M­bps op­laai­spoed.

Ska­kel jou vi­de­o­ka­me­ra af

As jou ver­bin­ding swak is, kan jy jou re­ke­naar se ka­me­ra af­ska­kel en net van klank ge­bruik maak.

Die mees­te plat­forms gee voor­keur aan klank en sal selfs ou­to­ma­ties die vi­de­o­ge­rief af­ska­kel as jou band­wyd­te te min is.

Klank be­no­dig baie min­der band­wyd­te as vi­deo.

In som­mi­ge ge­val­le is dit ook be­ter om via jou sel­foon eer­der as jou skoot­re­ke­naar aan die ver­ga­de­ring deel te neem.

Fo­to: UNSPLASH

Moe­nie dat ’n swak ver­bin­ding jou vol­gen­de ver­ga­de­ring poot­jie nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.