Mo­goeng sê oor sa­ke, ap­pèl­le in in­per­king

Die Burger - - 2 -

Die vroeg­ste be­skik­ba­re da­tums waar­op sa­ke in Suid-A­fri­kaan­se ho­we aan­ge­hoor kan word, moet vir die oor­bly­wen­de in­per­kings­tyd op die hof­rol ge­plaas en aan­ge­hoor word, het hoof­reg­ter Mo­goeng Mo­goeng in ’n ver­kla­ring ge­sê.

“Die­ge­ne wat oor­een­ge­kom het om ’n saak in die in­per­kings­tyd aan te hoor, kan nou ge­sa­ment­lik ’n ken­nis­ge­wing uit­reik om dit van die hof­rol te ver­wy­der in oor­leg met die be­trok­ke hof,” lui die ver­kla­ring.

Straf­reg­sa­ke wat voor­kom, sal han­teer en af­ge­han­del word soos be­paal deur die hoof van el­ke hof.

“Al­le si­vie­le hof­sa­ke kan ver­wy­der en la­ter op die hof­rol ge­plaas word in sa­me­wer­king met die hoof van el­ke hof,” het Mo­goeng ge­sê.

“Die hoof van el­ke hof kan be­sluit om sa­ke weer op die hof­rol te plaas op die eer­ste be­skik­ba­re da­tum of die on­der­skeie par­tye vra om in oor­leg met hul regs­ver­teen­woor­di­gers op ’n nuwe da­tum te be­sluit wat vir die ho­we moont­lik is.”

As hulle nie op ’n da­tum kan oor­een­kom nie, sal die saak deur ’n reg­ter­li­ke be­amp­te han­teer word. Sa­ke wat nie van die hof­rol ver­wy­der is nie en weer aan­ge­bring word, sal han­teer word in oor­een­stem­ming met ’n pro­se­du­re wat deur die hoof van el­ke hof be­paal word.

Par­tye moet die re­gis­tra­teur of klerk van die hof van e­ni­ge saak waar­in ’n oor­een­koms be­reik kan word, in­lig. Wan­neer ’n oor­een­koms be­reik word, moet die par­tye die re­gis­tra­teur of klerk ver­soek om die saak voor ’n reg­ter­li­ke be­amp­te te plaas vir die toe­staan van die be­vel.

“Die reg­ter­li­ke be­amp­te mag dan die saak han­teer op ’n wy­se wat hy of sy goed­dink,” het hy ge­sê.

Ho­faan­soe­ke wat nie deur vi­de­o­kon­fe­ren­sies of an­der e­lek­tro­nie­se wy­ses han­teer kan word nie, moet tot ná die in­per­king uit­ge­stel word.

Hof­be­ve­le wat ty­dens die in­per­king van krag moet word, kan ook uit­ge­stel word.

Wat ap­pèl­le be­tref, is die e­nig­ste ve­ran­de­ring dat ’n reg­ter nie moet toe­laat dat regs­ver­teen­woor­di­gers in die hof ver­skyn waar mon­de­lin­ge voor­leg­gings ge­doen moet word. Ap­pèl­le kan ook deur vi­de­o­kon­fe­ren­sies han­teer word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.