Meer as 130 m. li­ter bier dalk in drein af

Die Burger - - 1 - Nel­lie Brand-Jon­ker

Meer as 130 mil­joen li­ter bier van South A­fri­can B­re­we­ries (SAB) sal ver­nie­tig moet word as die staat nie bin­ne twee dae dié bier­brou­e­ry toe­laat om sy ver­pak­te pro­duk­te na sy stoor­plek­ke te ver­voer nie.

’n Ver­soek is Maan­dag aan die de­par­te­ment van handel en ny­wer­heid ge­stuur om dui­de­lik­heid oor die re­gu­la­sies ten op­sig­te van die ver­voer van al­ko­hol te kry.

Die groep het gis­ter ge­sê hy vra “re­spek­vol” dat die ver­voer van ver­pak­te bier van sy brou­e­rye na sy op­gaar­plek­ke toe­ge­laat word met die uit­sluit­li­ke doel om sy voor­raad te be­skerm.

“Dit is nié ’n ver­soek om die handel te her­o­pen en ver­ko­pe van bier toe te laat nie. Co­vid-19 is ’n ge­sond­heids­kri­sis én ’n e­ko­no­mie­se kri­sis. Die ver­soek hou met laas­ge­noem­de ver­band. Die ver­voer van die voor­raad vir ber­ging hou on­be­dui­den­de by­ko­men­de ri­si­ko’s vir die oor­drag van Co­vid-19 in.

“SAB is daar­toe ver­bind om al­le no­di­ge stap­pe te doen om die ri­si­ko te ver­min­der.”

Vol­gens die groep het hy tans 132 mil­joen li­ter bier – rof­weg 400 mil­joen bot­tels bier – in tenks by sy brou­e­rye.

“As SAB nie bin­ne die vol­gen­de 48 uur die ver­voer van die voor­raad kan her­vat nie, gaan hy ge­dwing word om dit weg te gooi,” het Hel­len Nd­lo­vu, di­rek­teur van re­gu­la­to­rie­se en o­pen­ba­re be­leid, ge­sê.

“Drin­gen­de op­tre­de is no­dig om we­sen­li­ke fi­nan­si­ë­le ver­lies vir die maat­skap­py te voor­kom.”

Die ver­lies van die voor­raad kan R150 mil­joen be­loop.

Die bier­groep voer aan die ver­lies vir die re­ge­ring kan er­ger wees. “Die on­mid­del­li­ke ver­lies aan ak­syns wat dit tot ge­volg kan hê is so­wat R500 mil­joen, want die staat sa­mel nie ak­syns op on­ver­pak­te bier in nie. Dit gaan let­ter­lik be­las­ting­in­kom­ste wees wat in die drein af­ge­gooi word ter­wyl die re­ge­ring en die land se men­se drin­gend hier­die geld be­no­dig.”

Op lan­ger ter­myn gaan die ver­lies aan be­las­ting­in­kom­ste nog gro­ter wees.

“As SAB ge­dwing word om die voor­raad weg te gooi, gaan die on­der­ne­ming vir ten min­ste vier maan­de nie op sy vol­le ka­pa­si­teit be­dry­wig kan wees nie.”

Dit gaan ver­oor­saak dat SAB 400 mil­joen li­ter se ka­pa­si­teit ver­loor en die re­ge­ring kan tot R2 mil­jard se ak­syns ver­loor.

“As SAB ge­dwing word om sy hui­di­ge voor­raad weg te gooi, gaan die maat­skap­py ge­dwing word om teen 50% van sy ver­moë vir vier maan­de be­dry­wig te wees. Dit kan ’n ver­lies van 2 000 pos­te mee­bring,” het SAB in ’n ver­kla­ring ge­sê.

Om dié voor­raad weg te gooi, gaan ’n “reu­se- prak­tie­se pro­bleem wees” wat min­stens 20 we­ke sal neem en ’n erns­ti­ge in­vloed op die om­ge­wing sal hê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.