Jy SMS

Die Burger - - 11 -

Stuur jou SMS na 36260. SMS’e wat die skry­wer se naam be­vat, kry voor­keur.

Ja­re lank word kos­pak­kies deur sop­kom­bui­se, wel­syn­or­ga­ni­sa­sies, ker­ke en vry­wil­li­ge in­stel­lings uit­ge­deel. Nou het die re­ge­ring ’n pro­bleem daar­mee! Is dit ’n ver­kie­sing­stra­te­gie? Wel, teen daai tyd het hon­ger­snood al sy tol ge­ëis! – Li­net­te Ver­ster, On­rus­ri­vier

Een po­si­tie­we as­pek van Co­vid-19 is dat ons op­nuut weer aan die ANC se wa­re kleu­re her­in­ner word. – S­chalk L., Ge­or­ge

Die voor­spel­ling dat 48 000 men­se gaan sterf weens Co­vid-19 laat my won­der. Neem e­nig­ie­mand in aan­mer­king as hul­le an­der lan­de se ta­bel­le ge­bruik net 5% van ons be­vol­king is 65 en ou­er? – Pa­tri­cia, S-Wes

Wool­wort­hs haal ge­reeld men­se van ge­vor­der­de ou­der­dom uit hul lang rye en laat hul­le da­de­lik in­gaan. Wat ’n prag­ti­ge, be­dag­sa­me ge­baar. – Khla­ra

Wil­lie, jou brief (04.05) oor mooi sto­ries ver­wys. Ek dink jy ver­wys na iets soos die S­par in Dur­ban­vil­le se op­tre­de teen­oor sy buur­win­kels. – Gys O­li­vier, Strand

Ek skrik el­ke keer as ek die woord “toets” hoor, want dit her­in­ner my aan my skool­dae. – MJ Bek­ker

T­heo, jou brief oor by­na­me lees soos ’n fees. – Pie­ta van De­ven­ter

Dit kos die be­las­ting­be­ta­ler R440 mil­joen om 217 Ku­baan­se ge­sond­heids­wer­kers in SA te kry, maar dink net hoe­veel Ja­cob Zu­ma kan spaar met 217 dok­ters op sy drum­pel om sy “kwa­le” te be­han­del. – Lo­gies, S-Kaap

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.