Ver­bied ook lek­kers en brood

Die Burger - - 10 - A­no­niem, E­vers­dal

Ge­ag­te dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma,

Ten eer­ste wil ek dan­kie sê dat u ten al­le kos­te u moe­der­li­ke in­stink uit­leef en ons teen ons­self be­skerm.

My vriend, wat so­pas vier kar­ton­ne on­wet­ti­ge si­ga­ret­te ge­koop en ont­vang het, stem uit die aard van die saak nie saam nie.

Wat my wel pla, is dat u ver­geet het om te noem dat vet­sug­ti­ge men­se deur baie kom­pli­ka­sies in die ge­sig ge­staar word in­dien hul­le Co­vid-19 of griep on­der le­de het.

In­der­daad, die ge­noem­de groep men­se sal baie be­slis res­pi­ra­to­rie­se on­ge­mak of nood er­vaar saam met die an­der simp­to­me.

Ek wil dus vra, kan u as­se­blief al­le ver­ko­pe van koel­dran­ke, lek­kers en brood ver­bied? Ek dink dis nood­saak­lik om hier­die men­se wat nie hul­le­self kan help nie, te help.

Baie dan­kie vir u be­reid­wil­lig­heid om aan­dag aan my skry­we te gee. Al is daar dui­sen­de ver­soe­ke tot die teen­deel, sal ek dit hoog op prys stel in­dien u my ver­soek kan re­spek­teer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.