WP se soek­tog na nu­we uit­voe­ren­de hoof eers op ys ge­plaas

Die Burger - - 18 - S­te­phen Nell

Die We­s­te­li­ke Pro­vin­sie Rug­by­u­nie (WPRU) gaan aan­hou om deur ’n ko­mi­tee be­stuur te word en vir eers nie ’n nu­we uit­voe­ren­de hoof in Paul Zacks se plek aan­stel nie.

Zelt Marais, pre­si­dent van die WPRU, het van­dees­week ge­sê die Co­vid-19-pan­de­mie het die pro­ses vir eers ge­kel­der.

“Ons het dié be­sluit ge­neem weens die hui­di­ge on­se­ker­heid. Ons weet nie waar Co­vid-19 ons gaan laat be­land nie,” sê Marais.

“So­dra din­ge nor­ma­li­seer en sta­bi­li­seer, kan ons daar­op fo­kus om die reg­te kan­di­daat te vind. Ons wil nie die po­si­sie vul ter wil­le daar­van om dit te vul nie.”

Die be­stuurs­ko­mi­tee be­staan uit Marais, Ray­mond van Nie­kerk, An­dré van der Veen en Ke­vin Kie­witz.

Marais het voor­dat hy hom heel­tyds op sy amp by die WPRU toe­ge­spits het, by Ned­bank ’n oog ge­hou oor die be­las­ting­im­pli­ka­sies van groot tran­sak­sies. Sy fo­kus is ook op kor­po­ra­tie­we be­stuur.

Van der Veen is ’n be­ken­de in die sa­ke­wê­reld, Van Nie­kerk ’n groot naam in die be­mar­kings­wê­reld en Kie­witz ’n regs­ge­leer­de.

“Ons het al­mal goeie kwa­li­fi­ka­sies en daar is baie ken­nis, maar ons sal waar­skyn­lik nie vir lan­ger as nog ses tot ne­ge maan­de so kan werk nie. Ons het ook an­der ver­ant­woor­de­lik­he­de,” sê Marais.

“As ’n groep werk ons bril­jant saam. Dis ’n for­mi­da­be­le span. Ons kan deur vier per­spek­tie­we sa­ke deeg­lik deur­trap en be­slui­te neem. Tot dus­ver werk dit goed.”

Op voet­sool­vlak twy­fel Marais in­tus­sen of daar voor Ok­to­ber weer klu­brug­by ge­speel sal word. Hy sal graag ook wil sien dat daar steeds pro­vin­si­a­le sko­le­span­ne ge­kies word, wat moont­lik in voor­wed­stry­de kan speel. Maar al­les sal na­tuur­lik af­hang van die vlak van die staat van in­per­king en of daar weer van­jaar se­ni­or rug­by ge­speel gaan word.

“Dalk kan ons in Ok­to­ber en No­vem­ber weer ’n bie­tjie klub- en sko­le­rug­by hê. Dit hang eg­ter af hoe din­ge uit­draai. So­mer- en win­ter­spor­te deel die vel­de van min­stens 60% van ons klubs. Maar ons kan dalk die be­skik­ba­re vel­de ge­bruik,” sê Marais.

“Ek is steeds hoop­vol dat ons nog klu­brug­by gaan sien. Die s­ko­le kan weens ek­sa­mens ’n uit­da­ging wees.”

Marais twy­fel oor die moont­lik­heid dat die groot der­bies tus­sen s­ko­le van­jaar sal plaas­vind, maar sluit nie die moont­lik­heid uit nie.

“Kom ons wag en hoor maar wat ons pre­si­dent sê, want die ken­ners en raad­ge­wers is dáár. Al­les hang daar­van af.”

Zelt Marais

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.