Boks se sir­kus­tent raak nou al hoe vol­ler

Die Burger - - 19 -

Die­ voor­ma­li­ge­ swaar­ge­wig­bok­ser­ Mi­ke­ Ty­son­ se­ plan­ om­ aan­ ’n­ paar­ ver­toon­ge­veg­te­ten­ ba­te­ van­ wel­syn­ deel­ te­ neem,­ lok­ heel­wat­ kom­men­taar­ uit.

Ty­son­ (fo­to)­ het­ vroe­ër­ in­ ’n­ twiet,­ wat­ in­tus­sen­ ver­wy­der­ is,­ ge­sê­ dit­ is­ on­waar­dat­ die­ Aus­tra­lie­se­ pro­mo­tor­ B­ri­an­ A­ma­tru­da­ hom­ $1­ mil­joen­ aan­ge­bied­het­ om­ teen­ die­ voor­ma­li­ge­ All­ Black-rug­by­spe­lerSon­ny­ Bill­ Wil­li­ams­ te­ boks.

A­ma­tru­da­ wil­ die­ ge­veg­ glo­ in­ Mel­bour­ne­ aan­bied.

Wil­li­ams­ speel­ dees­dae­ rug­by­li­ga­ vir­ die­ Toron­toWolf­pack­ in­ Ka­na­da.­ Dié­ klub­ het­ nie­ ’n­ pro­bleem­daar­mee­ as­ Wil­li­ams­ teen­ Ty­son,­ of­ wie­ ook­ al,ty­dens­ sy­ span­ se­ af-sei­soen­ boks­ nie,­ want­daar­ is­ glo­ ’n­ klou­su­le­ in­ sy­ kon­trak­ dat­ hy­dan­ aan­ boks­ge­veg­te­ mag­ deel­neem.

In­ ’n­ bi­sar­re­ wen­ding­ het­ John­ Fu­ry(55),­ Ty­son­ Fu­ry­ se­ pa,­ nou­ boon­op­ vir­ Tyson­vir­ ’n­ ge­veg­ uit­ge­daag.

Fu­ry­ sr.­ was­ in­ sy­ jon­ger­ dae­ ook­ ’ngeld­bok­ser,­ wat­ agt­ van­ sy­ 13­ ge­veg­te­ge­wen­ het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.