Tal­le kan nie meer pen­si­oen be­kos­tig

Die Burger - - 2 - Wil­li­am­ Hor­ne

Al hoe meer fir­mas en men­se is be­sig om aan­soek te doen om óf pen­si­oen­by­dra­es ty­de­lik op te skort, óf om by­dra­es te ver­min­der te mid­de van die staat van in­per­king.

En dié ten­dens maak ken­ners erg be­kom­merd.

“Dis on­ge­kend. Ek het nog nooit so iets ge­sien nie,” sê Andrew Da­vison, hoof van ad­vies by Old Mu­tu­al Cor­po­ra­te Con­sul­tants.

Hy ver­dui­de­lik dat Old Mu­tu­al oor­val word met ver­soe­ke om pen­si­oen­by­dra­es, het­sy aan pen­si­oen­fond­se of voor­sorg­fond­se, uit te stel vir ’n ge­mid­deld van drie maan­de. Baie men­se doen ook aan­soek om hul by­dra­es te ver­min­der, wat “erns­ti­ge ska­de doen” aan hul af­tree­fond­se.

Selfs ty­dens die fi­nan­si­ë­le kri­sis van 2009 was sul­ke aan­soe­ke nie al­ge­meen by Old Mu­tu­al nie.

Da­vison skryf dit toe aan die on­ge­ken­de aard van die hui­di­ge kri­sis waar die “gan­se e­ko­no­mie” ge­sluit is.

Al was daar bit­ter baie men­se on­der fi­nan­si­ë­le druk ty­dens die kri­sis van 2009, kon suk­ke­len­de on­der­ne­mings steeds sa­ke doen.

Dis nie nou die ge­val nie.

Die pro­bleem is eg­ter dat met die ge­paard­gaan­de in­een­stor­ting van die aan­de­le­mark­te in Maart en A­pril het tal­le men­se se spaar­geld ’n e­nor­me da­ling er­vaar.

Vol­gens Da­vison is dit juis nood­saak­lik dat by­dra­es aan pen­si­oen­fond­se steeds ge­maak word soos die mark be­gin herstel, an­ders gaan ver­lie­se per­ma­nent in men­se se be­leg­gings in­ge­sluit word.

“Die mark herstel nou,” sê Da­vison, “dit be­te­ken ter­wyl aan­deel­pry­se nog laag is, kan be­leg­gings herstel as hul­le nou weer in­koop ter­wyl die mark laag is.”

Maar om­dat so baie men­se nie tans kan werk nie, is die ver­soe­king groot om nou by­dra­es te ver­min­der of te staak.

Dit be­te­ken teen die tyd wat men­se weer by­dra­es be­gin maak, is die mark reeds herstel en is kan­se ver­speel om te ver­goed vir die ver­lie­se van Maart en A­pril.

Da­vison sê die pro­bleem is nie net on­der in­di­vi­due nie; tal­le fir­mas wat nie sa­la­ris­se kan be­taal nie doen aan­soek om werk­ne­mers se pen­si­oen­by­dra­es op te skort.

A­lex­an­der For­bes sien tans ook ’n stort­vloed aan­soe­ke ra­ken­de pen­si­oen­by­dra­es.

John An­der­son, hoof van be­leg­gings, sê so­wat 10% van klan­te wie se pen­si­oen­fond­se hy be­stuur, het teen ein­de A­pril al aan­soek ge­doen vir uit­stel of ver­min­der­de by­dra­es.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.