Ca­pi­tec-baas ver­dien R72 m.

Die Burger - - 12 - El­vi­ra Wood

Ger­rie Fou­rie was in die 2020boek­jaar R72 mil­joen vir Ca­pi­tec werd.

Fou­rie, die uit­voe­ren­de hoof, se in­kom­ste het uit ’n sa­la­ris van R12,804 mil­joen en ’n jaar­lik­se kon­tant­bo­nus van R5,113 mil­joen be­staan, so­wel as uit­ge­stel­de toe­ken­nings van R54,077 mil­joen.

Dit is juis die toe­ken­nings wat Fou­rie se sa­la­ris ver bo dié van an­der bank­ba­se laat uit­staan.

As dié e­nor­me aan­spo­ring eg­ter bui­te re­ke­ning ge­laat word en nét sy ge­waar­borg­de sa­la­ris (R12,804 mil­joen) en kort­ter­myn­bo­nus (R5,113 mil­joen) – wat R17,917 mil­joen in to­taal be­loop – met dié van Suid-A­fri­ka se vier an­der groot ban­ke se ba­se ver­ge­lyk word, het hy naas René van Wyk, voor­ma­li­ge waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof van Ab­sa, die min­ste ver­dien.

Van Wyk, wat vir die tyd­perk tus­sen Ma­ria Ra­mos se af­tre­de en die aan­stel­ling van Da­niel

M­mi­ne­le as Ab­sa se uit­voe­ren­de hoof waar­ge­neem het, het ’n to­ta­le sa­la­ris van R15,166 mil­joen ont­vang. Van Wyk het geen lang­ter­myn­aan­spo­ring ont­vang nie om­dat hy waar­ge­neem het.

Die bank­baas wat die groot­ste sa­la­ris ver­dien het wan­neer lang­ter­myn­aan­spo­rings bui­te re­ke­ning ge­laat word (maar kort­ter­myn­aan­spo­rings in­ge­sluit is), is Ja­c­ques Cel­liers van FNB. Sy ge­waar­borg­de sa­la­ris van R7,651 mil­joen en kort­ter­myn­bo­nus van R14,574 mil­joen be­te­ken hy het in 2019 R22,225 mil­joen ver­dien.

In 2020 gaan bank­ba­se eg­ter klei­ner sa­la­ris­se kry. Dit is om­dat die mees­te van hul­le on­der­neem het om ’n der­de van hul sa­la­ris­se vir drie maan­de aan fond­se te skenk om die in­vloed van die Co­vid-19-pan­de­mie te be­veg.

As al die bank­ba­se ’n der­de van hul ge­waar­borg­de sa­la­ris vir drie maan­de skenk, be­te­ken dit hul on­der­skeie by­dra­es is soos volg:

■ Ja­c­ques Cel­liers, FNB: R631 207;

■ Ger­rie Fou­rie, Ca­pi­tec: R1 056 330;

■ Mi­ke Bro­wn, Ned­bank: R742 005;

■ Da­niel M­mi­ne­le, Ab­sa: R756 250; en

■ Sim Ts­ha­ba­la­la, S­tan­dard Bank: R843 315.

Die to­taal is net meer as R4 mil­joen.

Moont­li­ke kon­tant­bo­nus­se wat die bank­ba­se gaan kry, is nie by die be­re­ke­ning in­ge­sluit nie.

Ban­ke wie se ba­se be­ves­tig het dat hul­le die be­ta­ling gaan maak, is Ab­sa, FNB en Ned­bank. S­tan­dard Bank sê dit is sy di­rek­teu­re se eie keu­se of hul­le ’n by­drae wil maak en in­dien wel, hoe­veel en aan wat­ter fonds. Ca­pi­tec het geen aan­kon­di­ging ge­maak nie.

Die mees­te van die bank­ba­se gaan eg­ter steeds mil­joe­ne ran­de ver­dien, met die klein­ste ge­waar­borg­de sa­la­ris na dié af­trek­king die R7 mil­joen van Cel­liers. Dit is as hy van­jaar geen ver­ho­ging ont­vang nie en geen an­der bo­nus of aan­spo­ring nie.

Die to­ta­le be­drag wat bank­ba­se van­jaar be­taal gaan word, gaan ver­der be­ïn­vloed word deur wat die ban­ke oor kort­ter­myn­bo­nus­se be­sluit en hoe die ban­ke se aan­de­le op die JSE vaar. Dit is om­dat lang­ter­myn­aan­spo­rings ti­pies uit aan­de­le be­staan.

■ Ca­pi­tec is die e­nig­ste van die vyf groot ban­ke wie se boek­jaar ein­de Fe­bru­a­rie ein­dig. Die an­der vier ban­ke se boek­jaar kom op 31 De­sem­ber tot ’n ein­de.

Fo­to: EL­VI­RA WOOD

Ger­rie Fou­rie, uit­voe­ren­de hoof van Ca­pi­tec.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.