Skuif na vlak 3 se toe­pas­sing weer eens die toets

Die Burger - - 14 -

P­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa se toe­spraak oor die staat van in­per­king eer­gis­ter­aand sou te­leur­stel­lend wees vir die­ge­ne wat in­ge­stel is op on­mid­del­li­ke ver­lig­ting oor kwel­pun­te soos toe­gang tot si­ga­ret­te, drank, haar­kap­pers en ver­al die ge­leent­heid om geld te ver­dien uit ’n vin­ni­ger oop­sluit van die e­ko­no­mie.

Dit is dui­de­lik dat die re­ge­ring op sy kon­ser­wa­tie­we weg gaan hou met die af­ska­ling van be­per­kings. Vlak 3 gaan eers ein­de van­dees­maand in som­mi­ge de­le van die land in­ge­stel word.

Daar word nog be­sluit wat­ter ste­de­li­ke ge­bie­de met vin­nig sty­gen­de in­fek­sie­koer­se op vlak 4 gaan bly. Daar kan ook on­der vlak 4 ’n ver­slap­ping van be­paal­de re­gu­la­sies wees, is aan­ge­kon­dig.

Die pre­sie­se ge­vol­ge daar­van, en wat toe­ge­laat gaan word en wat nie, bly vir eers vaag.

Ho­pe­lik gaan die for­mu­le­ring daar­van en ver­al die prak­tie­se uit­voer­baar­heid dié ron­de van be­ter ge­hal­te wees. Ver­al nou­dat Ra­map­ho­sa er­ken het daar was tot nou toe fou­te en selfs teen­stry­dig­he­de in die toe­pas­sing van sul­ke re­gu­la­sies.

Die vraag is ook wat­ter toets hy vir hom­self op­stel om di­rek in te gryp as van sy mi­nis­ters sul­ke dwaas­he­de aan­vang.

Dit help im­mers nie hy speel bloot good cop, bad cop tus­sen hom­self en sy mi­nis­ters nie. Die re­ge­ring be­hoort nou so­da­ni­ge teen­stry­dig­he­de uit te wys en dit reg te stel.

Ra­map­ho­sa is wel steeds vaag oor sy uit­ge­spro­ke doel­wit dat die e­ko­no­mie weer op dreef moet kom.

Hy sal vin­nig met die reg­te rol­spe­lers in die e­ko­no­mie moet praat en ’n drin­gend in­klu­sie­we oop­slui­ting in baie meer de­tail en om­vang moet aan­kon­dig. Meer daar­van is reeds eer­gis­ter­aand ver­wag en hy kan steeds fel kri­tiek te wag­te wees.

Aan die an­der kant van die munt help dit nie om die moont­li­ke ge­vol­ge van té vin­ni­ge so­si­a­le ont­per­kings, wat hy uit­ge­stip­pel het, bloot af te maak nie. Die mees­te Suid-A­fri­ka­ners, ook tal­le ont­le­ders, ver­staan nog nie die New York-werk­lik­heid wat voor­lê met die on­ver­my­de­li­ke sty­ging in die in­fek­sie­koers nie.

Ra­map­ho­sa se plei­dooi dat men­se die erns moet be­sef om nu­we so­si­a­le ge­drags­pa­tro­ne toe te pas, is van kri­tie­ke be­lang.

Heel­wat ge­duld met die pan­de­mie gaan dui­de­lik nog no­dig wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.