A­friForum wag nog op hof­uit­spraak

‘Dit gaan oor men­se in er­ge nood’

Die Burger - - 4 -

Dit is on­waar dat die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ook A­friForum se aan­soek van die hand ge­wys het om appèl aan te te­ken teen ’n be­slis­sing dat ras as maatstaf ge­bruik kan word om te be­paal wat­ter on­der­ne­mings in die lig van die Co­vid-19-pan­de­mie vir hulp van die staat kwa­li­fi­seer.

M­ma­mo­lo­ko Ku­bayi-N­gu­ba­ne, mi­nis­ter van toe­ris­me, het Vry­dag in ’n ver­kla­ring ge­sê sy ver­wel­kom die hof se be­slis­sing “om ’n ge­sa­ment­li­ke aan­soek om ver­lof deur A­friForum en So­li­da­ri­teit ter­sy­de te stel”.

Kal­lie K­riel, uit­voe­ren­de hoof van A­friForum, sê in ’n ver­kla­ring die mi­nis­ter se uit­la­tings kom neer op vals nuus.

Hy het te­le­fo­nies aan Die Bur­ger ge­sê A­friForum en So­li­da­ri­teit het saam twee af­son­der­li­ke aan­soe­ke om ver­lof tot appèl in­ge­dien.

“Ons wag nog vir die hof se be­slis­sing oor A­friForum se aan­soek,” het K­riel ge­sê.

A­friForum het sy eie aan­soek in­ge­dien en is nie as ap­pli­kant aan­ge­dui in die uit­spraak wat teen So­li­da­ri­teit ge­maak is nie.

So­li­da­ri­teit se aan­soek is deur die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof van die hand ge­wys “om­dat dit nie in die be­lang van ge­reg­tig­heid is om dit in dié sta­di­um aan te hoor nie”.

Lui­dens die pa­ra­graaf lan­ge uit­spraak was So­li­da­ri­teit se re­des “on­vol­doen­de om ’n di­rek­te ap­pèlaan­soek” op ’n drin­gen­de grond­slag by die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof in te dien.

Hy het ook daar­op ge­wys dat die mi­nis­ter ver­keerd is as sy sê die uit­spraak be­ves­tig dat daar nie me­rie­te in A­friForum en So­li­da­ri­teit se sa­ke is nie.

“Die hof het dui­de­lik aan­ge­dui dat hul­le bloot nie in dié sta­di­um na die So­li­da­ri­teit-saak sal kyk nie. Geen uit­spraak is oor die me­rie­te van die saak ge­le­wer nie,” sê K­riel.

Die mi­nis­ter het Vry­dag in haar ver­kla­ring ge­sê die hof se be­slis­sing “strook met die stand­punt dat re­ge­rings­pro­gram­me ge­lei word deur die be­gin­sels van bil­lik­heid, ge­lyk­heid en ge­reg­tig­heid” en dat dit “on­denk­baar is dat dit as ras­se­dis­kri­mi­na­sie” be­skou kan word.

Vol­gens So­li­da­ri­teit het hy di­rek aan­soek ge­doen by die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof na­dat die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria in A­pril be­slis het dat dit ge­reg­ver­dig is om ras as maatstaf te ge­bruik om te be­paal wie voor­keur sal kry wan­neer hul­le aan­soek doen om hulp by die de­par­te­ment van toe­ris­me se Co­vid-19hulp­fonds.

In­dien ook A­friForum se aan­soek van die hand ge­wys word, sal die par­tye ’n aan­soek by die ap­pèl­hof in Bloem­fon­tein in­dien.

“Dit is ab­so­luut skok­kend dat die hof nie op ’n drin­gen­de grond­slag die aan­soek van So­li­da­ri­teit oor die ver­gry­pe wil aan­hoor nie. Dit gaan hier oor men­se in ui­ter­se nood as ge­volg van ’n kri­sis wat hul­le op geen ma­nier self ver­oor­saak het nie,” sê So­li­da­ri­teit in sy ver­kla­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.