Só gaan die wê­reld weer be­gin vlieg

Die Burger - - 9 - –­ Reu­ters

Ter­wyl lan­de oor die wê­reld heen in­per­kings be­gin ver­slap, stel re­ge­rings, lug­diens­te en lug­ha­wens nu­we maat­re­ëls in om rei­si­gers te be­skerm.

Só lyk van die maat­re­ëls in die ver­skil­len­de wê­reld­de­le:

A­me­ri­ka

Die re­ge­ring self het geen maat­re­ëls in­ge­stel nie, maar al­le groot A­me­ri­kaan­se lug­diens­te en lug­ha­wens ver­eis dat rei­si­gers ’n mas­ker dra. Ver­skeie lug­diens­te laat net ’n be­perk­te aan­tal pas­sa­siers per vlug toe en laat die mid­del­ste sit­plek oop.

Groot A­me­ri­kaan­se lug­diens­te steun ook die neem van pas­sa­siers se tem­pe­ra­tuur op lug­ha­wens deur die A­me­ri­kaan­se ver­voer­vei­lig­heids­o­wer­heid, wat ook reeds ’n gro­ter af­stand tus­sen pas­sa­siers by vei­lig­heids­be­heer­pun­te af­dwing.

Eu­ro­pe­se­ U­nie­ en­ B­rit­tan­je

Die Eu­ro­pe­se Kom­mis­sie het ver­le­de week voor­ge­stel dat pas­sa­siers mas­kers moet dra en dat die in­boek van pas­sa­siers en die op­tel van ba­ga­sie an­ders ge­or­ga­ni­seer moet word so­dat groot groe­pe men­se ver­my word. Rei­si­gers moet ook ba­ga­sie en be­we­ging in die ka­juit tot die mi­ni­mum be­perk.

Eu­ro­pe­se lug­diens­te bied teen­stand teen ver­soe­ke dat die mid­del­ste sit­plek oop ge­los moet word.

Die rig­ly­ne is nie bin­dend nie, maar dit kan help om ’n raam­werk in die Eu­ro­pe­se U­nie (EU) te skep. B­rit­tan­je volg die EU se han­dels- en reis­re­gu­la­sies tot ein­de van­jaar.

C­hi­na

Die lug­vaar­tre­gu­leer­der ver­eis by­ko­men­de ven­ti­la­sie en ste­ri­li­sa­sie van vlieg­tuie en lug­ha­wens. Pas­sa­siers moet ’n e­lek­tro­nie­se ge­sond­heids­ver­kla­ring in­vul voor­dat hul­le aan boord gaan en word ge­vra om in­dien moont­lik weg van me­kaar te sit.

El­ke pas­sa­sier se tem­pe­ra­tuur sal ge­neem word en wer­kers soos ka­juit­per­so­neel en vei­lig­heids­be­amp­tes kry be­sker­men­de toe­rus­ting. Pas­sa­siers moet ge­du­ren­de die vlug ’n mas­ker dra.

Ja­pan

Die re­ge­ring ver­eis dat lug­diens­te ty­dens die vlug aan­kon­di­gings maak oor ge­sond­heids­maat­re­ëls, en om kaar­te met ge­sond­heids­in­lig­ting en vra­e­lys­te uit te deel. Lug­ha­we­per­so­neel moet mas­kers dra, maar dit is nie ver­plig­tend vir pas­sa­siers nie. Daar is geen ver­eis­te dat die mid­del­ste sit­plek oop ge­hou moet word nie.

Suid-Ko­rea

Die lug­vaar­tre­gu­leer­der ver­eis dat pas­sa­siers se tem­pe­ra­tuur op die lug­ha­we ge­neem word. Lug­ha­we-o­wer­he­de vra dat rei­si­gers min­stens 1 m van me­kaar af staan en dat hand­rei­ni­ger aan hul­le ver­skaf word.

Ko­re­aan­se lug­diens­te laat pas­sa­siers so ver moont­lik van me­kaar sit, neem by­ko­men­de tem­pe­ra­tuur­le­sings van in­ter­na­si­o­na­le pas­sa­siers en ver­eis dat al­le bin­ne­land­se pas­sa­siers mas­kers dra – met en­ke­le uit­son­de­rings, soos kin­ders jon­ger as twee jaar.

Ka­tar

Per­so­neel en pas­sa­siers se tem­pe­ra­tuur word op die lug­ha­we ge­neem en hul­le moet ont­smet­tings­mid­dels aan­wend. Ge­bie­de waar­deur baie men­se be­weeg, word el­ke 10 tot 15 mi­nu­te ont­smet. Qa­tar Air­ways moe­dig pas­sa­siers aan om aan boord, waar moont­lik, ’n vei­li­ge af­stand van me­kaar te hand­haaf. Pas­sa­siers moet mas­kers dra.

Ma­lei­sië

Die re­ge­ring laat lug­diens­te net toe om die helf­te van die ge­wo­ne aan­tal pas­sa­siers te ver­voer, met en­ke­le uit­son­de­rings op vlug­te tus­sen die Ma­lei­sie­se skier­ei­land en Ma­lei­sie­se sta­te in Bor­neo.

Op die lug­ha­we moet pas­sa­siers 1 m van me­kaar af bly. Ma­lay­sia Ai­r­li­nes ver­eis dat pas­sa­siers mas­kers aan boord dra.

In­do­ne­sië

Lug­diens­te mag net die helf­te van die ge­wo­ne aan­tal pas­sa­siers ver­voer weens ’n re­ge­rings­ver­eis­te dat pas­sa­siers ’n af­stand van 1 m tus­sen me­kaar hand­haaf. Ka­juit­per­so­neel moet 30 mi­nu­te voor lan­ding pas­sa­siers se tem­pe­ra­tuur meet. Pas­sa­siers moet mas­kers dra en ’n ge­sond­heids­kaart in­vul.

T­hai­land

Die lug­vaar­tre­gu­leer­der ver­eis dat lug­diens­te min­stens een leë sit­plek tus­sen pas­sa­siers moet hê. Pas­sa­siers moet chi­rur­gie­se mas­kers aan boord dra.

Geen kos en drank word ty­dens vlug­te be­dien nie en pas­sa­siers mag ook nie eet of drink nie. In ’n nood­ge­val kan die ka­juit­per­so­neel wa­ter ver­skaf.

Fi­lip­py­ne

Die re­ge­ring ver­eis dat pas­sa­siers mas­kers dra wan­neer hul­le die lug­ha­we­ge­bou bin­ne­kom, hul tem­pe­ra­tuur word ge­meet en men­se moet ’n vei­li­ge af­stand van me­kaar hand­haaf. Daar moet so min moont­lik kon­tak wees by vei­lig­heids­be­heer­pun­te. Pas­sa­siers moet ’n e­lek­tro­nie­se ge­sond­heids­ver­kla­ring in­vul.

Aus­tra­lië

Van 12 Ju­nie sal die Aus­tra­lie­se lug­diens Qan­tas mas­kers en ont­smet­ting­slap­pies aan pas­sa­siers ver­skaf om aan hul­le ge­moeds­rus te gee, maar hy gaan nie mid­del­ste sit­plek­ke oop hou nie.

“Die hand­ha­wing van ’n vei­li­ge af­stand op ’n vlieg­tuig is on­prak­ties,” sê Ala Joy­ce, uit­voe­ren­de hoof.

Qan­tas sal eer­der die spy­se­nie­ring ver­een­vou­dig, vlieg­tuie meer ge­reeld skoon­maak en pas­sa­siers vra om so min as moont­lik in die vlieg­tuig rond te be­weeg.

Mas­kers sal nie ver­plig­tend wees nie, maar Qan­tas sal aan­be­veel dat pas­sa­siers dit dra “ter wil­le van al­mal se ge­moeds­rus.”

Fo­to: REU­TERS

Die­Aus­tra­lie­se­lug­diens­Qan­tas­gaan­nie­die­mid­del­ste­sit­plek­op­vlieg­tuie­oop­hou­nie,­want­hy­glo­die­hand­ha­wing­van­ ’n­ vei­li­ge­ af­stand­ is­ on­prak­ties­ op­ ’n­ vlieg­tuig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.