Sa­ke­prak­ti­syns is op­ti­mis­ties dat Co­mair ge­red kan word

Die Burger - - 12 - Fran­cois Wil­li­ams

Co­mair is nie “fei­te­lik” in­sol­vent nie, maar wel “kom­mer­si­eel” in­sol­vent, het die sa­ke­red­dings­prak­ti­syns van die lug­diens­groep gis­ter ge­sê.

Die sa­ke­red­ders van Co­mair, wat ku­lu­la.com en B­ri­tish Air­ways plaas­lik be­dryf, het gis­ter hul eer­ste ver­ga­de­rings met kre­di­teu­re en werk­ne­mers ge­hou se­dert Co­mair op 5 Mei om sa­ke­red­ding aan­soek ge­doen het.

Hul­le is op­ti­mis­ties dat Co­mair se sa­ke­red­ding sal slaag.

Co­mair het nog R7,42 mil­jard se ba­tes op sy ba­lans­staat teen­oor las­te van R5,48 mil­jard en is dus teg­nies nie ban­krot nie. Maar hy is fi­nan­si­eel in die moei­lik­heid om­dat daar nie ge­noeg kon­tant is om deur­lo­pen­de kos­te en ver­plig­tin­ge te dek nie en weens al sy vlug­te wat vir ’n on­be­paal­de tyd ge­staak is, kan hy nie e­ni­ge in­kom­ste ge­ne­reer nie, sê S­haun Col­ly­er, een van die sa­ke­red­dings­prak­ti­syns.

Ri­chard Fer­gu­son, die an­der sa­ke­red­der, het aan die kre­di­teu­re en werk­ne­mers ge­sê hul­le sal nou ’n sa­ke­red­dings­plan op­stel en kre­di­teu­re, aan­deel­hou­ers, vak­bon­de en werk­ne­mers raad­pleeg. Die mik­punt is om die plan teen 9 Ju­nie te pu­bli­seer en teen 24 Ju­nie ’n stem­ming oor die fi­na­le plan te hou.

Vol­gens Col­ly­er glo hul­le daar is ’n re­de­li­ke voor­uit­sig dat Co­mair ge­red kan word om­dat:

■ Sy ba­tes sy las­te oor­skry;

■ Hy ’n kri­tie­ke in­fra­struk­tuur­ba­te vir Suid-A­fri­ka is;

■ Hy me­de­din­gend goed ge­plaas is en ’n mark­aan­deel van 39% in die bin­ne­land­se reis­mark ge­had het; en

■ Hy heel­wat klan­di­sie­waar­de en ’n goeie re­pu­ta­sie in die reis­be­dryf en on­der die pu­bliek en pas­sa­siers het.

Die suk­ses van Co­mair se sa­ke­red­ding sal af­hang van die steun van al­le be­lang­heb­bers, sê Col­ly­er.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.