Die Burger

Vyf e­lan­de vry­ge­laat om e­ko­stel­sel te help

-

Vyf e­lan­de (Tau­ro­tra­gus oryx) is Woens­dag op die Ver­ge­le­gen­wyn­land­goed in So­mer­set-Wes vry­ge­laat as deel van ’n na­vor­sings­pro­jek om die e­ko­stel­sel se di­ver­si­teit ’n hup­stoot te gee.

Die vyf – Mi­ke, Gibbs, Ber­ni, U­ni­qua en Litt­le P – se vry­la­ting is deel van die Gan­tou­w­pro­jek se jong­ste fa­se. Die e­lan­de was die af­ge­lo­pe vyf jaar deel van ’n na­vor­sings­pro­jek wat hul his­to­rie­se mi­gra­sie na­boots. Die e­lan­de word op ’n na­tuur­li­ke wy­se in­ge­span om die e­ko­stel­sel se di­ver­si­teit te ver­hoog.

Die pro­jek van die Ca­pe To­wn En­vi­ron­men­tal E­du­ca­ti­on Trust (CTEET), ’n or­ga­ni­sa­sie son­der wins­be­jag, is voor­heen op die dui­ne­strand­veld op die Kaap­se Vlak­te aan­ge­pak en het nou na die re­nos­ter­veld op Ver­ge­le­gen ver­skuif. Die pro­jek is lui­dens ’n ver­kla­ring se­dert 2015 aan die gang.

Vol­gens dr. An­tho­ny Ro­berts, uit­voe­ren­de hoof van die CTEET, be­te­ken “Gan­touw” (’n K­hoi-woord) “die ma­nier van die e­land”.

“Dit ver­wys na ’n pad wat die e­lan­de oor baie ja­re heen uit­ge­kerf het soos wat hul­le heen en weer van­af die Kaap­se Vlak­te oor die Hot­ten­tots-Hol­land­ber­ge mi­greer het,” sê hy.

Vol­gens hom het ver­ste­de­li­king ge­frag­men­teer­de e­ko­stel­sels ver­oor­saak, waar­van baie in duie stort. Deur e­lan­de in die veld vry te laat, word bo­sin­drin­ging voor­kom en be­gin die veld se ken­mer­ken­de di­ver­si­teit te­rug­keer. Die e­ko­stel­sel werk ook meer doel­tref­fend.

Die e­lan­de se im­pak op die veld sal met die hulp van hom­mel­tuie en op­na­mes oor die­re en plan­te­groei ge­mo­ni­tor word. Die op­na­mes sal die die­re se ge­ko­se wei­ding aan­dui, die im­pak op fau­na en flo­ra en die veld se dra-ka­pa­si­teit.

Daar is drie e­land­koeie en twee ge­kas­treer­de bul­le wat van die E­land­berg in Wel­ling­ton kom. Die pro­jek sal vyf jaar duur en dan weer her­sien word.

Ver­ge­le­gen het ’n kamp van 10 ha groot voor­sien. Die CTEET het ’n bo­ma in die kamp as skui­ling vir die e­lan­de op­ge­rig. Die land­goed se be­stuur sal die e­lan­de se ge­sond­heid mo­ni­tor. Die CTEET sal na­vor­sing doen, die e­ko­lo­gie deur­lo­pend mo­ni­tor en ’n jaar­ver­slag in­dien.

In die pro­jek se eer­ste fa­se is ge­kon­sen­treer op die Kaap­se Vlak­te-dui­ne­strand­veld wat slegs in Kaap­stad se laag­lan­de voor­kom. Op Ver­ge­le­gen be­slaan die e­lan­de se wei­ding ver­skeie spe­sies fyn­bos, soos re­nos­ter­bos.

 ??  ?? Die e­lan­de ver­laat Woens­dag die bo­ma in die kamp op die Ver­ge­le­gen-wyn­land­goed in So­mer­set-Wes.
Die e­lan­de ver­laat Woens­dag die bo­ma in die kamp op die Ver­ge­le­gen-wyn­land­goed in So­mer­set-Wes.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa