Hof­saak dreig rond­om Joos­te se ‘Groot Gat’

Die Burger - - 1 - Ja­na B­rey­ten­bach

’n Moont­li­ke hof­saak dreig oor die on­der­ver­de­ling van Mar­kus Joos­te se “groot gat”, of­te­wel erf 12257 in Eas­t­cliff, Hermanus, na­dat die mu­ni­si­pa­li­teit ’n on­der­ver­de­ling goed­ge­keur het son­der ’n voor­waar­de dat daar ’n voet­paad­jie voor die huis kom so­dat men­se by die see kan uit­kom.

In­wo­ners pro­beer se­dert 2017 om toe­gang te be­werk­stel­lig en het as deel van die pro­ses van o­pen­ba­re deel­na­me hul in­set­te ge­le­wer toe die voor­ne­me van on­der­ver­de­ling ge­pu­bli­seer is.

Le­de van die C­liff Path Acti­on Group sê dit was ’n ge­leent­heid vir die mu­ni­si­pa­li­teit om dit moont­lik te maak om die be­staan­de voet­pad te ver­bind so­dat le­de van die pu­bliek die vol­le 12 km teen die see kan stap.

Son­der toe­gang be­te­ken dit ’n mens moet by­na ’n ki­lo­me­ter ver ag­ter­om die hui­se in die be­si­ge hoof­pad stap om by die an­der deel van die kus­pad uit te kom.

Baie toe­ris­te sien nie daar­voor kans nie en draai dan eer­der te­rug. Dié deel van die kus­ge­bied waar daar geen toe­gang is nie, is reg voor Mar­kus Joos­te se ei­en­dom.

Erf 12257 was deel van ’n gro­ter erf, 1233, wat in 2013 in drie er­we on­der­ver­deel is. T­wee van dié er­we is deur Joos­te ge­koop en in erf 12257 ge­kon­so­li­deer.

Joos­te, voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof van S­tein­hoff, het op die erf be­gin bou, maar die bou­werk is ge­staak na­dat hy in De­sem­ber 2017 as uit­voe­ren­de hoof van S­tein­hoff be­dank het.

Joos­te het toe ’n muur rond­om die erf ge­bou wat men­se keer om die kus voor die ei­en­dom te be­reik.

In Sep­tem­ber 2018 het Coe­nie Groe­ne­wald, mu­ni­si­pa­le be­stuur­der van die O­ver­strand-mu­ni­si­pa­li­teit, ge­sê die bou­per­seel moet ge­re­ha­bi­li­teer word.

’n Aan­soek is by die mu­ni­si­pa­li­teit in­ge­dien om die erf weer te on­der­ver­deel, moont­lik om dan te ver­koop. Dit is nie dui­de­lik uit die aan­soek of dit Joos­te self is wat dit in­ge­dien het nie.

In Mei 2019 het die mu­ni­si­pa­li­teit eg­ter ’n o­pen­ba­re ken­nis­ge­wing uit­ge­reik waar­in hy die ge­meen­skap se in­set­te vra oor die on­der­ver­de­ling van die erf.

Die C­liff Path Acti­on Group be­y­wer hul­le se­dert 2017 daar­voor om die voet­pad uit te brei. Hul­le wil ’n 12 km lan­ge voet­pad langs die kus vol­tooi.

Die on­der­ver­de­ling het die mu­ni­si­pa­li­teit die ge­leent­heid ge­bied om die Wet op Ge­ïn­te­greer­de Kus­be­stuur toe te pas en toe­gang in die vorm van ’n ser­wi­tuut vir voet­gan­gers ’n voor­waar­de vir die on­der­ver­de­ling te maak.

Die pro­ses is in­tus­sen af­ge­han­del. As deel van die pro­ses kon die Wes-Kaap­se re­ge­ring se de­par­te­ment van bi­o­di­ver­si­teit en kus­be­stuur ook hul in­set­te oor die aan­soek le­wer.

In die kor­re­spon­den­sie sê hul­le die muur ver­hoed toe­gang tot die kus en dat dit reg­ge­stel moet word voor­dat die on­der­ver­de­ling goed­ge­keur word.

Een van die doel­wit­te van die wet­ge­wing is om vir die pu­bliek toe­gang tot die kus te gee. Dit is ’n straf­reg­te­li­ke oor­tre­ding om dit nie te doen nie.

Die de­par­te­ment het die aan­be­ve­ling aan die O­ver­strand-mu­ni­si­pa­li­teit ge­stuur.

Op 10 Sep­tem­ber het dié mu­ni­si­pa­li­teit ’n ken­nis­ge­wing uit­ge­stuur aan al die par­tye wat deel was van die pro­ses.

In die kor­re­spon­den­sie voer S­te­ven M­ül­ler, hoof van die de­par­te­ment van in­fra­struk­tuur en be­plan­ning, aan die mu­ni­si­pa­li­teit het nie die mag om toe­gang tot die voet­pad aan die pu­bliek te gee nie.

Die C­liff Path Acti­on Group kan teen dié be­vin­ding ap­pel­leer en sê as die kwes­sie meer ge­kom­pli­seerd raak, sal hul­le nie hui­wer om die hof te na­der vir ’n be­vel om toe­gang vir die pu­bliek te kry nie.

Fo­to’s: C­LIFF PATH ACTI­ON GROUP

Die uit­sig oor die be­staan­de ge­typoel en die voor­stel­ling van die voet­pad in die wes­te­li­ke rig­ting voor erf 1233.

Die suid­wes­te­li­ke uit­sig van die be­staan­de ge­typoel en voor­ge­stel­de voet­pad.

Die uit­sig van die oos­te­li­ke deel van die voet­pad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.