Te­sou­rie wil voor­waar­des stel oor SAL

Die Burger - - 16 - El­vi­ra Wood Bloom­berg

As die te­sou­rie geld gaan leen om die suk­ke­len­de Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) weer in die lug te kry, gaan hy baie streng voor­waar­des daar­voor stel.

Bloom­berg be­rig vol­gens twee bron­ne, wat a­no­niem wil bly, was dit een van die ge­spreks­pun­te die na­week tus­sen die te­sou­rie en die de­par­te­ment van o­pen­ba­re on­der­ne­mings oor ma­nie­re hoe om die SAL weer op dreef te kry. Vol­gens die bron­ne het ver­teen­woor­di­gers van twee Suid-A­fri­kaan­se ban­ke ook die ver­ga­de­ring Sa­ter­dag by­ge­woon.

Die SAL kort drin­gend R10,3 mil­jard om die sa­ke­red­dings­plan wat kre­di­teu­re reeds in Ju­lie aan­vaar het, deur te voer.

Daar is tot dus­ver geen te­ken van die geld nie.

Bloom­berg be­rig vol­gens die bron­ne is Ti­to M­bo­we­ni, mi­nis­ter van fi­nan­sies, wel be­reid om staats­waar­bor­ge van R4 mil­jard tot R5 mil­jard van dié be­drag te ver­skaf.

Die voor­stel dat die staat e­nig­sins geld vir die SAL gee, word uit ver­skeie oor­de teen­ge­staan.

Ge­or­din Hill-Le­wis, DA-LP, het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê die staat kan dit nie be­kos­tig om geld vir die SAL te gee wat ge­bruik kan word om die ekonomie te help her­bou ná die Co­vid-19pan­de­mie nie.

Hill-Le­wis sê die par­ty gaan ’n brief aan Joe Mas­wan­ga­nyi, voor­sit­ter van die par­le­ment se por­te­feul­je­ko­mi­tee vir fi­nan­sies, stuur om te vra dat o­pen­ba­re sit­tings ge­hou moet word oor e­ni­ge red­dings­boeie wat die staat vir die SAL oor­weeg.

“El­ke par­le­ments­lid, ver­al el­ke ANC-LP, moet dui­de­lik be­gryp dat deur ’n red­dings­boei te on­der­steun, be­te­ken dit dat daar ak­tief be­sluit word om die fi­nan­sie­ring van diens­te aan arm men­se en van Co­vid-19-hulp­pro­gram­me te ver­min­der,” sê hy.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.