Der­de Co­vid-ent­stof in SA ge­toets

Die Burger - - 8 - A­ri­sa Jan­se van Rens­burg

Die ko­ro­na­vi­rus-ent­stof wat groot op­spraak in A­me­ri­ka ge­wek het, word nou ook in Suid-A­fri­ka ge­toets.

Pres. Do­nald Trump het voor­heen voor­spel dat dié P­fi­zerBi­oNTech-ent­stof nog die wê­reld­wye ent­stof-wed­loop gaan wen, be­rig Reuters.

Dr. Bha N­dun­ga­ne-Tla­ku­la, P­fi­zer se me­die­se di­rek­teur in SuidA­fri­ka, sê die eer­ste uit­slae van die kli­nie­se toet­se oor d­rie fa­ses, wat ook in Ar­gen­ti­nië, A­me­ri­ka, Bra­si­lië en Duits­land ge­doen word, kan reeds ein­de Ok­to­ber ge­reed wees.

Die ent­stof is reeds aan meer as 34 000 men­se oor die wê­reld heen toe­ge­dien.

“Teen die ein­de van Ok­to­ber sal 800 men­se, die ver­eis­te ge­tal om die stu­die af te rond, in Suid-A­fri­ka aan die toetslo­pie deel­ge­neem het.

“Hoe­wel die stu­die nog nie af­ge­han­del sal wees nie, sal ons teen die ein­de van Ok­to­ber die een of an­der eer­ste wê­reld­wye re­sul­taat hê.

“Dit is nog nie se­ker of dit voor­lo­pi­ge of die fi­na­le uit­slae gaan wees nie en hang af van hoe­veel men­se die vi­rus kry,” sê N­dun­ga­ne-Tla­ku­la.

Sy ver­dui­de­lik die ent­stof be­staan uit bood­skap­per-RNS, wat sin­te­ties ver­vaar­dig is.

Dié RNS-mo­le­ku­les spoor die lig­gaam aan om teen­lig­gaam­pies te pro­du­seer wat jou teen die vi­rus be­skerm.

El­ke deel­ne­mer sal twee do­sis­se van die ent­stof, so­wat ’n maand uit me­kaar, ont­vang.

N­dun­ga­ne-Tla­ku­la sê as al­les vol­gens plan ver­loop, hoop hul­le om 1,3 mil­jard do­sis­se van die ent­stof teen die ein­de van 2021 te ver­vaar­dig.

Sy sê hoe­wel daar nie ver­vaar­di­gings­ver­moë van P­fi­zer in SuidA­fri­ka is nie, sal P­fi­zer sy sa­me­wer­king gee om te ver­se­ker dat al­mal die ent­stof teen ’n be­kos­tig­ba­re prys kry.

’n Prys is eg­ter nog nie vir hier­die ent­stof vas­ge­stel nie, sê N­dun­ga­ne-Tla­ku­la.

Die toet­se van die an­der twee ent­stow­we wat in Suid-A­fri­ka ge­toets word, word met die sa­me­wer­king van die U­ni­ver­si­teit van die Wit­wa­ters­rand ge­doen.

Die eer­ste is die AstraZe­ne­caOx­ford-ent­stof wat ’n nie-re­pli­se­ren­de vi­rus (soos ’n ver­kou­e­vi­rus) as dra­er ge­bruik om ’n on­ska­de­li­ke deel­tjie van die ko­ro­na­vi­rus in die mens­li­ke lig­gaam te ver­sprei.

Die im­muun­stel­sel ont­wik­kel dan teen­lig­gaam­pies wat die wa­re vi­rus on­ska­de­lik kan stel in­dien ie­mand dit op­doen.

Die twee­de is dié van die A­me­ri­kaan­se far­ma­seu­tie­se maat­skap­py No­va­vax.

Die ent­stof maak van bi­o­teg­no­lo­gie ge­bruik om op ’n sin­te­tie­se wy­se ’n sel te ont­wik­kel wat die ko­ro­na­vi­rus ge­deel­te­lik na­boots. Wan­neer ie­mand daar­mee in­ge­ënt word, re­a­geer die in­ge­ën­te per­soon se lig­gaam daar­op soos op die ko­ro­na­vi­rus en ak­ti­veer ’n im­muun­re­spons.

Al­bei is ook fa­se-d­rie-toet­se en be­lang­ri­ke deel­ne­mers aan die wed­loop om ’n ent­stof te ver­vaar­dig.

‘‘ Die eer­ste uit­slae van die kli­nie­se toet­se kan reeds ein­de Ok­to­ber ge­reed wees.

Dr. Bha N­dun­ga­ne-Tla­ku­la, P­fi­zer se me­die­se di­rek­teur in Suid-A­fri­ka.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.