Só lyk mees­te uit­vis-e-pos­se te mid­de van Co­vid-19

Die Burger - - 20 - Pe­trus­ Mal­her­be

Boos­wig­te mis­bruik al hoe meer die ko­ro­na­vi­ruspan­de­mie in hul po­gings om niks­ver­moe­den­de men­se per e-pos uit hul geld te be­drieg, wys na­vor­sing van die kon­sul­ta­sie­fir­ma K­no­wBe4.

Uit­vis-e-pos­se met die woor­de “Co­vid-19” of “up­da­te to work from ho­me po­li­cy” in die on­der­werp­veld het in die af­ge­lo­pe paar maan­de dras­ties toe­ge­neem.

Stu S­jou­wer­man, uit­voe­ren­de hoof van K­no­wBe4, sê die af­ge­lo­pe tyd is ge­sien hoe ku­ber­kra­kers ge­brui­kers se groot­ste swak­punt ty­dens die pan­de­mie pro­beer uit­buit deur bood­skap­pe te s­tuur wat vrees, on­se­ker­heid en twy­fel in­boe­sem.

Die fir­ma het be­vind dat ko­ro­na­vi­rus­ver­wan­te on­der­wer­pe hoog­ty in die on­der­werp­veld van be­drieg­li­ke e-pos­se ge­vier het.

Boos­wig­te het ook pro­beer voor­deel trek uit werk­ne­mers wat van die huis af werk deur e-pos­se aan hul­le te s­tuur wat lyk as­of dit van die men­se­hulp­bron­ne-af­de­ling van hul werk­ge­wer is.

Der­hal­we word al hoe meer e-pos­se met woor­de soos “pay­roll de­ducti­on form” of “va­ca­ti­on po­li­cy up­da­te” in die on­der­werp­veld ge­stuur.

Die so­si­a­le me­dia bly ook ’n slag­veld vir ge­brui­kers wat mak­lik uit­ge­vang word.

’n Groot ge­tal uit­vis-e-pos­se wat K­no­wBe4 on­der­skep het, was kam­tig van die werk­soek­plat­form Lin­ke­dIn.

Die boe­we meen waar­skyn­lik dat baie men­se hul werk weens die e­ko­no­mie­se in­vloed van die pan­de­mie ver­loor het en nou op plat­forms soos Lin­ke­dIn werk soek.

Dus word vals e-pos­se na niks­ver­moe­den­de men­se ge­stuur.

“Pe­op­le are look­ing at your Lin­ke­dIn pro­fi­le,” of “You ap­pea­red in new se­ar­ches this week” is ver­al ge­wil­de bood­skap­pe in die on­der­werp­veld van sul­ke uit­vis-e-pos­se, waar­sku K­no­wBe4.

S­kelms maak dik­wels s­taat op men­se se be­hoef­te aan per­soon­li­ke aan­dag, sê S­jou­wer­man. Men­se is meer ge­neig om te klik op ’n e-pos-bood­skap wat aan­dui dat hul­le ’n nu­we ken­nis op Lin­ke­dIn of ’n nu­we bood­skap ont­vang het.

Sul­ke e-pos­se kan ook op ’n haar soos die wa­re Ja­kob lyk, maar met klein en on­op­sig­te­li­ke ver­skil­le.

Die ge­heim lê daar­in om nooit op ’n ska­kel in ’n e-pos te klik nie.

Moe­nie op die ska­kel in die e-pos klik nie, maar meld eer­der self aan op Lin­ke­dIn as jy ’n e-pos ont­vang waar­in aan­ge­dui word dat jy ’n nu­we ken­nis het.

Maak ook al­tyd se­ker dat jy ’n in­stan­sie se werk­li­ke web­werf be­soek. Soms is daar net klein ver­skil­le­tjies tus­sen die URL (of­te­wel web­a­dres) van er­ken­de plat­forms en die na­maak­sels.

Let op na die spel­ling in die web­a­dres so­wel as die uit­brei­ding, het­sy .co.za of .com.

Maak ook al­tyd se­ker tran­sak­sies (in­slui­ten­de bank­diens­te so­wel as aan­lyn in­ko­pies) word net op ’n vei­li­ge web­werf ge­doen, dit wil sê die web­werf se naam in die soek­bal­kie word van die prent­jie van ’n slot­jie ver­ge­sel wat aan­dui dat dit vei­lig is.

Fo­to: UNSPLASH

Moe­nie­ dat­ ’n­ uit­vis-e-pos­ jou­ uit­vang­ nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.