Polisiërin­gs­fo­rum hou weer sy jaarver­gader­ing

District Mail - - NEWS NUUS -

Die Strand-gemeen­skap­spolisiëri­ngs­fo­rum (GPF) hou vol­gende Dins­dag (17 Maart) sy jaarver­gader­ing. Die venue van die ver­gader­ing is nog nie beves­tig nie.

Ver­teen­wo­ordi­gers van alle gereg­istreerde gemeen­skap­sor­gan­isas­ies, on­derne­m­ings, skole en an­der in­stan­sies word genooi om die ver­gader­ing by te woon en voor môre (Vrydag 13 Maart) 16:00 by die Strand­polisiekan­toor vir die jaarver­gader­ing te reg­istreer.

Or­gan­isas­ies wat gereg­istreer is, sal per e-pos van die venue in ken­nis ges­tel word.

Rig alle navrae aan AO Nico Beukes van Strand-polisie by 079 346 8755.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.