Vyfkamp-sibbe doen hul ding in Stel­len­bosch

District Mail - - CLASSIFIED­S GEKLASSIFI­SEERD -

Die­ broers,­ Christophe­r­ en­ Alexan­der­ Smit,het­ Saterdag­ 15­ Fe­bru­arie­ aan­ die­ WesKaapse­mod­erne­ vyfkamp­ by­ Paul­ RoosGim­na­sium­ in­ Stel­len­bosch­ deel­ge­neem.­ DiéHoërsko­ol­ Strand-leerders­ het­ uit­stek­endgevaar­ met­ Alexan­der­ wat­ goud­ in­ die­ o.17se­un­safdel­ingverower­ het­ en­ Christo­pher­wat­ sil­wer­ in­ die­selfde­ afdel­ing­ gewen­ het.Die­ broers­ is­ vir­ die­ provin­siale­ span­ gekieswat­ vroeër­ van­deesmaand­ aan­ die­ SuidAfrika­anse­mod­erne­ vyfkamp­kam­pi­oen­skapby­ Hoërskool­ Sen­traal­ in­ Bloem­fontein­deel­ge­neem­ het.­ Alexan­der­ het­ ook­ in­Fe­bru­arie­ aan­ die­ Wes-Kaap-­ en­ Boland­ seLaser­ Run­ in­ Stel­len­bosch­ deel­ge­neem,­ waarhy­ ’n­ eerste­ plek­ vir­ se­uns­ o.17­ be­haal­ het.Hy­ is­ ook­ vir­ die­ Wes-Kaap-span­ gekies­ omaan­ die­ SA­ Laser­ Run­ in­ Bloem­fontein­ deelte­ neem.

Die­ o.14A-krieketspa­n­ van­ Hoërskool­ Strand­ het­ ver­ras­ en­ die­ seisoen­ op­ ’n­ hoë­ noot­ afges­luit­ deurHoërsk­ool­ Her­manus­ met­ 10­ paaltjies­ te­ klop.­ Her­manus­ is­ op­ sy­ tu­isveld­ vir­ ’n­ skamele­ 52­ lop­iesuit­ge­boul­ met­ Nathan­ Drot­skie­ (4/7)­ wat­ die­ beste­ boul­ver­ton­ing­ gelewer­ het.­ Die­ Arende­ het­ di­etelling­ son­der­ die­ ver­lies­ van­ ’n­ paaltjie­ ver­byges­teek.­ Die­ wenspan­ is­ (agter)­ LW­ Coet­zee,­ JanuFouché,­ Selwyn­ Ortell,­ Marais­ Wes­traat,­ Lee-Ho­gan­ Gordon­ en­ Ethan­ Leonard;­ (voor)­ NathanDrot­skie,­ Dar­ren­ Dra­mat,­ Sher­win­ April,­ Jamie­ Ja­cobs­ en­ Ty­ron­ Ni­cholas.­ Afwe­sig:­ Canz­ius­ Er­wee.

Ethan­ Parr,­ a­ Grade­ 12­ learner­ atSom­er­set­ Col­lege­ and­ avid­mo­tor­cy­clist,­ re­cently­ clinched­ thetop­ podium­ spot­ at­ the­ SouthAfric­an­ un­der-19­ Down­hill­ Rac­ingCham­pi­onships.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.