District Mail

Fam­i­lie spoor man se lyk op

- Breyten Cupido Entertainment · Sweden · Syria · Namibia

Die lyk van ’n man van De Doorns wat verd­wyn het, is die afge­lope week deur sy fam­i­lie in die berg gevind.

El­roy Plaatjies (34) se fam­i­lie sê hy en ’n on­bek­ende ken­nis is Sa­ter­dag (4 Julie) die berg in, maar hy het nooit terugge­keer nie.

“Ons het Dins­dag (7 Julie) be­gin bekom­merd raak en ek het be­gin navraag doen oor waar hy moont­lik kan wees, maar nie­mand kon my help nie,” sê Maryna Tarentaal, die oorledene se suster.

Tarentaal het haar broer die Woens­dag (8 Julie) by die De Doorns-polisiekan­toor as ver­mis aangemeld.

Die polisie het blyk­baar twee keer on­suk­sesvol in die berg gesoek waar sy lyk later gevind is.

Die fam­i­lie het toe self na El­roy gaan soek en sy lyk uitein­de­lik gekry.

“Ons was natu­ur­lik baie geskok om sy lyk te kry,” het ’n fam­i­lielid gesê.

Dit is nie bek­end hoe hy dood is nie.

“Dit is vir ons as fam­i­lie ’n baie hart­seer tyd en ons is steeds baie emo­sioneel oor die wrede manier waarop hy gesterf het.”

Tarentaal sê haar broer was ’n ek­stro­vert “met ’n fan­tastiese sin vir hu­mor” en het baie vir sy mede­mens omgegee.

El­roy het twee dogters wat hy agter­laat.

“Ek sal hom al­tyd on­thou vir sy liefde vir musiek en hy het nêrens gegaan son­der sy musiekin­stru­mente nie. As kind het hy self sy eie musiek gemaak.”

Die Tarentaal-fam­i­lie kom steeds tot ver­haal en is nog on­seker oor die pre­siese gebeure wat tot sy dood gelei het.

“Toe ons sy lig­gaam op­spoor, moes ons drie uur lank klim tot waar hy gelê het. Dit was baie moei­lik om by die lyk uit te kom om­dat dit so hoog in die berg was.”

Die De Doorns-polisie on­der­soek ’n saak van mo­ord.

 ??  ?? Wyle El­roy Plaatjies
Wyle El­roy Plaatjies

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa