District Mail

Grusame bots­ing eis drie

- Breyten Cupido Entertainment · Syria · Namibia · Sweden · Antigua and Barbuda · Mercedes-Benz

WOLSELEY – ’n Grusame bots­ing op Vrouedag het die lewe van ’n bek­ende polisiekap­tein en twee an­der geëis.

Die bots­ing het op die R46 naby Boon­tjies­riv­ier in Wolseley gebeur.

Vol­gens die Wolseley-polisie het twee vo­er­tuie om­streeks 17:00 teen mekaar gebots.

Kapt. Xolisa Pasiwe (47) was ’n er­vare beampte in die Suid-Afrikaanse polisie­di­ens en was die in­staan­bevelvo­erder van die Saron­polisiekan­toor.

Twee an­der in­won­ers van Wolseley, Dono­van Geduld (38) en Clairo-anne Wil­liams (18), het ook in die bots­ing gesterf.

“Pasiwe was in sy pri­vate vo­er­tuig in die rigt­ing van Tul­bagh op pad en het een pas­sas­ier in sy mo­tor gehad. Hy is op die toneel dood verk­laar ter­wyl sy pas­sas­ier met ern­stige be­ser­ings na ’n nabye pri­vate hos­pi­taal ge­neem is,” het sers. Meryll Africa, die wo­ord­vo­erder van die Wolseley-polisie, gesê.

Yasar Is­mail van Worces­ter Break­down Ser­vices, wat op die toneel was, het aan Stan­dard ge­noem toe hulle op die toneel kom, was die nood­di­en­ste reeds daar en beamptes het opruim­ingswerk ge­doen.

“Geduld se broer was op die toneel en was baie emo­sioneel. Ons kon in daardie sta­dium nie enige aflei­d­ings maak nie, maar dit is wel ge­noem dat die vo­er­tuie teen ’n geweldige spoed moes gery het, ve­ral as ’n mens die skade in ag neem,” het Is­mail gesê.

Hy het verder ge­noem die in­sleep­di­ens het ’n re­latief stil naweek gehad en hulle is na net vier bots­ings in die Worces­ter­streek ont­bied.

Die omgew­ing het Sonda­gaand steeds nat en winderige weer­som­standighed­e on­dervind.

Die Wolseley-polisie het beves­tig die oor­saak van die bots­ing is nog nie bek­end nie en ’n saak van straf­bare manslag word on­der­soek.

Dié vo­er­tuig is vol­gens berigte in vlamme gehul ter­wyl ver­meende strop­ers die polisie, wat warm op hul spoor was, probeer ont­duik het. Die in­sit­ten­des van die vo­er­tuig kon daarin slaag om te ontsnap – ver­moede­lik saam met medepligti­ges wat ook die polisie wou ont­duik.

Brig. Dono­van Heil­bron, bevelvo­erder van die polisie in die Over­berg-dis­trik, sê dié voor­val het Dins­dag op die R326-pad buite Stan­ford gebeur. “Lede van Stan­ford-polisie het Dins­d­a­goggend in­ligt­ing ont­vang van drie vo­er­tuie wat na be­w­er­ing per­lemoen ver­voer wat van Gans­baai in die rigt­ing van Stan­ford op pad was.

“Die lede het die verdagte vo­er­tuie agter­na­ge­sit, maar die oortred­ers het wegge­jaag. Die polisie het naby Rakawyn­land­goed op die bran­dende vo­er­tuig afgekom,” het Heil­bron ver­duide­lik.

Over­strand-brand- en red­dings­di­en­ste is na die toneel ont­bied om die vuur te blus. Vol­gens Heil­bron was daar geen teken van die in­sit­ten­des van die vo­er­tuig nie.

“Die ver­moede bestaan dat die in­sit­ten­des met be­hulp van die verdagtes in een van die an­der twee vo­er­tuie ontsnap het. Die an­der twee vo­er­tuie – ’n Ford Ban­tam-bakkie en ’n Mercedes-Benz – het ook ver­moede­lik per­lemoen ver­voer,” sê

Heil­bron.

Heil­bron is egter vol vertroue dat die verdagtes bin­nekort aange­keer sal word en sê beeld­ma­te­ri­aal en an­der lei­drade word opgevolg. “Teen­stroper-op­erasies in die omgew­ing word voort­durend in samew­erk­ing met verskeie wet­stoepass­ing­sor­gan­isas­ies gehou. Dit wil voorkom asof strop­ers al hoe meer des­per­aat raak na­mate meer en meer besla­g­leg­gings ge­doen word,” het Heil­bron bygevoeg.

Die streek­bevelvo­erder doen ’n beroep op lede van die gemeen­skap om die polisie by te staan in die stryd teen strop­ery deur enige verdagte ak­ti­witeite aan te meld.

“Enigeen met in­ligt­ing oor strop­ery kan my di­rek kon­tak,” het Heil­bron bygevoeg.

 ??  ?? Die polisie en beamptes van die de­parte­ment van see­vis­serye het Dins­dag op die R326-pad op die uit­ge­brande wrak van ’n vo­er­tuig afgekom wat vol per­lemoen was.
Die polisie en beamptes van die de­parte­ment van see­vis­serye het Dins­dag op die R326-pad op die uit­ge­brande wrak van ’n vo­er­tuig afgekom wat vol per­lemoen was.
 ??  ?? Wyle kapt. Xolisa Pasiwe
Wyle kapt. Xolisa Pasiwe

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa