District Mail

Kerkraad­slid in Septem­ber weer voor oor PAV-werk­ers se geld

- Breyten Cupido Entertainment · Sweden · Namibia · Syria · Cape Town

WORCES­TER. - ’n Plaaslike vrou (58) wat na be­w­er­ing werk­ers van PA Ven­ter Shop­fit­ters (PAV) se spaargeld vir regskostes vir haar eie gewin ge­bruik het, was in­tussen weer in die Worces­ter­hof.

Vol­gens in­ligt­ing wat aan Stan­dard deurgegee is, be­weer die vrou sy het die geld wat sy skuld in haar prokureur se reken­ing in­be­taal en het sy ge­noem dat afhangende van wat in die saak teen haar gebeur, dit eers daar gaan bly.

PA Ven­ter-werk­ers het vroeër van­jaar aan Stan­dard ge­noem hulle het die vrou vertrou om­dat sy ’n “gere­spek­teerde kerkraad­slid” is.

“Sy het aan ons ge­noem dat sy ’n bankreken­ing het wat sy nie ge­bruik nie en die reken­ing kan dus ge­bruik word vir die werk­ers om saam te spaar.”

Sowat 30 werk­ers het sedert Maart 2019 elke maand R100 in die reken­ing ges­paar, maar toe hulle navraag doen om die geld aan die prokureurs van die werk­ers oor te be­taal, was daar blyk­baar net R18,09 in die reken­ing.

“Dit was ’n reuseskok om­dat ons dit nooit ver­wag het dat sy die geld vir haar eie gewin sal ge­bruik nie.”

In ’n ste­mop­name wat in Stan­dard se be­sit is, noem die vrou sy het die afge­lope tyd “baie pyn” deurge­maak en sy “gee nie om of die werk­ers haar verder wil ver­volg nie”.

“Om nagte om te sit en huil by die Here is nie ’n lekker saak nie.”

Die vrou het vroeër in die jaar ge­noem dat die geld ge­bruik is vir me­diese uit­gawes en vol­gens haar gaan hulle weer op 16 Au­gus­tus na die Panorama- pri­vate hos­pi­taal in Kaap­stad vir verdere on­der­soek.

Die bedrag wat aan die werk­ers ver­skuldig is, is tans in die trust-reken­ing van die vrou se prokureur en daar word nog gewag om te kyk wat gebeur met die hof­saak teen haar vo­or­dat verdere ak­sie oor die geld ge­neem word.

Die vrou moet op

16 Septem­ber weer in die Worces­ter-hof op die aan­klag van dief­stal ver­skyn.

 ??  ?? HPP su­per­vi­sor Juan Havenga.
HPP su­per­vi­sor Juan Havenga.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa