District Mail

Tra­di­sionele medisyne kry ’n hup­stoot

- Chan­télle Har­te­beest Entertainment · Syria · Afghanistan · Namibia

PAARL – Ter­wyl me­diese deskundi­ges steeds rond­skar­rel om ’n teen­mid­del vir die gevreesde Covid-19-pan­demie te on­twikkel, het mense self be­gin rond­kyk vir al­ter­natiewe maniere om hul­self en hul geliefdes teen die pan­demie te beskerm.

Vol­gens Ju­dah But­tler, ’n plaaslike Rasta­far­iër, het sy verkope van kruie re­de­lik toe­ge­neem sedert die ko­ron­avirus kop uit­ges­teek het.

Hy sê daar is ’n groot aan­vraag na wilde-als (Artemisia Afra) om­dat dié kruie glo help met die be­han­del­ing van res­pi­ra­to­riese siek­tes soos verk­oues, hoof­pyn, koors en ’n seer keel.

“Ons gee al­tyd vir hulle ’n samestelli­ng van an­der kruie, soos knof­fel en boe­goe. Hulle [die mense] het mos nou gehoor dat die als werk teen die ko­rona, maar dis nie al kruie wat werk vir dit nie,” sê But­tler, wat van sy huis in Paarl-Oos han­del dryf.

Vir meer as 15 jaar pluk But­tler self sy kruie in die berge en verkoop dit. Vol­gens hom gaan pluk hy min­stens twee keer per maand kruie om sy voor­raad aan te vul en ook om be­sems te maak en te verkoop vir ek­stra inkom­ste.

But­tler meen die kruie wat hy die meeste verkoop sedert die be­gin van die pan­demie is die kanker­bossie (Suther­lan­dia frutescens).

“Dit hou al die siek­tes weg. Dit ver­sterk jou im­muun­s­telsel en gee vir jou baie en­ergie.

“En as jy nou ’n mens is wat aan hoë bloed­druk ly, bring dit die bloed­druk af,” ver­tel hy.

Wat die huidige om­standighed­e met die Covid-19 be­tref, voel But­tler dat dit vir hom en an­der Rasta­far­iërs wat ook kruie verkoop, die geleen­theid bied om hul­self te be­wys.

“Ek weet die regering sien ons nie raak nie, ve­ral as dit kom by die kruie. Hulle erken nie ons in­heemse ken­nis nie, maar dis nou die geleen­theid om hulle ver­keerd te be­wys.”

● Since the Covid-19-pan­demic made its ap­pear­ance a few months ago, Rasta­far­i­ans who sell tra­di­tional medicine have seen an in­crease in their sales.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa