District Mail

Dankie aan al­mal vir hulp

- Caren Botha, STRAND Entertainment · Syria · Meals on Wheels · Namibia

Die Covid-19-pan­demie het die wêreld en sy mense op hol ge­jaag. ges­tel is om kos, kruide­nier­sware ensovoorts uit te deel.

Meals on Wheels wat tot laat die aand kos aangery het en al­tyd vrien­de­lik en be­hulp­saam is. Dankie vir die mense wat deur hul naaste­di­ens dit moont­lik gemaak het om ons te voor­sien van ’n bord kos.

Daar is an­der ook wat op ’n stil, or­de­like manier naaste­di­ens gelewer het. Dankie ook aan julle.

Ek het gesien en beleef hoe die beste in mense na vore gekom het met Covid19. Daar is groot dankbaarhe­id in my hart teenoor al hierdie samar­i­tane wat die lewe mak­liker gemaak het vir hul mede­mens.

Ek hoop en bid dat ons weer sal terug­keer na ’n lewe wat nor­maal is – wat dit ook al mag beteken vir el­keen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa