District Mail

Wen dié lekker­lees­boeke

- Entertainment

Een leser van Boland Me­di­ako­er­ante kan boeke vir die jongspan wen wat by hul huis afgelewer sal word.

Die bun­del bestaan uit die klassieke, tyd­lose kinderver­hale van Trompie en Saartjie (Om­nibus 8) asook die meer on­langse, Dag­boek van ’n Dork, Sto­ries van nie so ’n fan­tastiese lewe en Sto­ries van nie so ’n gewilde par­tytjiepop. Al die boeke word deur Hu­man & Rousseau Uit­gew­ers uit­gegee.

Hierdie boeke is net die ding om die jongspan aan die lees te kry. Om ’n kans te hê om die boeke te wen, SMS of What­sApp die antwo­ord van die vol­gende vraag, saam met jou naam, na 066 484 3728: Wie is die uit­gewer van hierdie boeke?

● In­skry­wings sluit Maandag 17 Au­gus­tus en die wen­ner sal per foon gekon­tak word.

 ??  ?? ’n Leser het die kans om dié boeke te wen.
’n Leser het die kans om dié boeke te wen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa