District Mail : 2020-08-13

PLAASLIKE NUUS GEKLASSIFI­SEERD CLASSIFIED­S : 26 : 26

PLAASLIKE NUUS GEKLASSIFI­SEERD CLASSIFIED­S

26 PLAASLIKE NUUS GEKLASSIFI­SEERD CLASSIFIED­S 13 August 2020 HENDRINA GOLIATH JULIUS MINNIE GEB: 22.04.1952 - GEST: 05.08.2020 WILHELMINA MINNIE VISAGIE GEB: 15.08.1932 - GEST: 21.07.2020 PERSOONLIK­E DIENSTE SAKE KRUIEKENNE­R DIENSTE 1435 2420 MONEY "DOCTOR" Vinnige geld in jou rekening. Kontak : 063 971 5955 Dit is bitter dat mamma nie meer hier is nie, maar soet want ons eet vandag aan goeie vrugte wat mamma aan die boom agter gelaat het. 'n Boom wat deur seisoene geanker was, sodat ons wat steeds op aarde is kan smul aan geure soos, liefde, omgee en vergifnis. Wilhelmina Minnie Visagie, dankie vir deure wat oop gemaak was deur jou. Jou opstaan, sit, loop en praat. Dankie vir die Berge wat jy versit het, sodat ons die sonlig kon ervaar. Dankie vir die rotse wat jy uit die pad uit gerol het, sodat ons kan ry. Dankie vir die voetspore wat jy getrap het, want vandag het ons rigting. Jou nalatenska­p Sal verewig en vir altyd voort leef! Met groot hartseer neem ons afskeid van 'n dierbare suster. God het jou lyding aanskou en jou pyn verlig. Gaan jou baie mis. Today we dont have much to say but we reminded you of our live for you each and every day. You lived for this day because you knew you could not stay. Saying that we feeling sad would be a bit too shallow,words can't explain how we feeling so low. Life has taken away someone so precious, so pear its just not possible to imagine that you won't be near. Mother, this goodbye is going to be painfully hard and long but like you always said, we'll try to be strong. Congratula­tions on your eternal calling. Jeremy, Chrissie, kinders en kleinkinde­rs. We will hold you close within our hearts until we meet again. Charles, Rachel, children & grandchild­ren. Ons is die Here ewig dankbaar dat hy mammie aan ons geleen het vir 68 jaar. Mammie los 'n groot leemte in ons huis en in ons harte. Rus sag mammie, sal altyd lief wees vir jou. KRY NOU JOU Much love Damonoschi and Hiran. SEËNING/VERLORE GELD BEL "PROF" MARS HIER IN May the winds of heaven blow softly and whisper in your ear how much we love and miss you and wish you were here. Rest peacefully. 083 885 8142 Van: Kinders, kleinkinde­rs en agterklein­kinders. Randall, Lezaan en kinders. WORCESTER. Met baie liefde en groot hartseer neem ons afskeid van ons ma en ouma... Ons dank die HERE vir die voorreg wat HY ons gegun het om Mammie in ons lewe te hê... Mag mammie veilig rus. IN MEMORIAM Damona, Le-Anne, Lauren and Le'shay. 1015 Thanks sister. We will miss you. R.I.P. BUYING or Brother and family. Van Roselle, Denovan en Dugan. SELLING So suddenly God called you to heaven as your journey on earth has been completed. We will miss you as a sister,aunt, confidant and friend, till we meet again. FURNITURE Stil sal ons verlang, nooit sal ons vergeet. Altyd 'n traan wat net God van weet. WE OFFER THE BEST PRICES Dail, Maureen & kinders. YOU CALL WE COLLECT Charlotte, Gerschwin and Cherwin. Drienie, "We've never thought we'd lose you, but here we are alone, without you by our side. We're sisters and family for life we promised, but now you're gone. We're trying to hold on and keep strong with arms wide open we're waiting here for you to re-appear. Tears runnig down our faces thanking God for you've finished your earthly race. We will sure miss you dearly forever, our sister and aunt. Love you always". WILLEMINA J JULIUS GEB: 22.04.1952 - GEST: 05.08.2020 Worcester 023 347 6150 Jeftha familie. EIENDOMME "Dr Peter Mama Jane" DANKBETUIG­INGS Your life was a blessing,your memory a treasure,you are loved beyond word and missed beyond measure. We shall miss you aunty Drienie. With strong herbs and special prayers to help you with financial and life problems. Come and get holy water. God bless. Sms or call 1020 Wou so graag ons 50ste huweliks herdenking saam vier 2021, maar God het anders besluit. Maar vroulief jy sal altyd in my hart bly. SAKEPERSEL­E Love Amit and Nemize Hargovan. 3215 Van jou man Rudolf. Industrial workshop to rent: 063 931 8783. 330 m2, 13 Krone Str. Contact: Diens Saterdag 15.08.2020 om 09:30 by Magoukastr­aat 30 en om 11:00 in die Christ Community Centre in Noblestraa­t. GOLIATH, HENDRINA J.E. DOB: 05.08.1954 - DOD: 07.08.2020 084 372 6685 LENINGS Privaat Verassing. 1445 TE HUUR 3205 Funeral Service Saturday 15 August 2020, 10:00 at home, 83 Rainier Street and 11:00 at Emmanual Congregati­onal Church in Leipoldt Avenue. SCHOEMAN, LEA (Doesie) GEB: 15.11.1957 - GEST: 09.08.2020 PERSOONLIK­E DIENSTE 1400 Due to COVID19 the funeral will only be attended by family. A Memorial service will be held at 19:00 at Church on Thursday, 13 August 2020. KRUIEKENNE­R 1435 BETREKKING­S 3600 ALGEMEEN Mamma, jou lewensreis is voltooi. Ons mis jou reeds. Rus sag. 3680 WERKSGELEE­NTHEID Benodig verkoopsda­me. Bring CV persoonlik na Durbanstra­at Apteek of tel/faks na Van: Mike, kinders, kleinkinde­rs & bree familie. ROKEYA MEYER GEB: 14.08.1970 - GEST: 05.08.2020 023 347 2075 SCHOEMAN, LEA (Doesie) GEB: 15.11.1957 - GEST: 09.08.2020 MAMA TANIA AND JEFF Diens Saterdag 15 Augustus 2020 om 10:00 in die Lutherse Kerk te Laingsburg. Gebroke huwelike en verhouding­s. Slegte spel en toordery. Pensioenfo­ndse, vertraging­s en ongeluksfo­ndse. Slaag van eksamen, onderhoude, Lotto en Powerball. Manlike probleme en vele meer. Resultate dieselfde dag. FORM JJJ Doesie, you were taken from us so suddenly. We will always remember your unique way of laughter but most of all you'll be dearly missed. LOST OR DESTROYED DEED Notice is hereby given in terms of Regulation 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the intention to apply for the issue of a certified copy of passed by SANDY POINT BEACH PROPERTIES (PROPRIETAR­Y) LIMITED REGISTRATI­ON NUMBER: 1991/007187/07 IN FAVOUR OF JAN GERHARDUS LOUW HOON Identity Number 610604 5011 08 6 and SUSANNA CORNELIA HOON Identity Number 630501 0018 08 0 Married in community of property to each other in respect of certain ERF 8027 ST HELENA BAY IN THE SALDANHA BAY MUNICIPALI­TY DIVISION MALMESBURY PROVINCE OF THE WESTERN CAPE, which has been lost or destroyed. 063 490 3985 % From: Lieze, Maude, Nico, Dorothea, Leonie, Boeboe, Mansak & Gang. DEED OF TRANSFER NUMBER T 24676/2007 SAKE 2400 LEWIES CLOETE GEB: 19.03.1967 - GEST: 06.08.2020 PETER-JOHN FELIX (Pietie Felix) GEB: 03.01.1955 - GEST: 08.08.2020 DIENSTE 2420 All interested persons having objection to the issue of such copy are hereby required to lodge the same in writing with the Registrar of Deeds at Room 1216, 12th Floor, 90 Plein Street, within from the date of the publicatio­n of this notice. CAPE Diens Vrydag 14.08.2020 om 09:00 vanuit Hartwiglaa­n 18. TOWN two weeks Ons dank God elke dag vir die tyd wat ons saam kon spandeer het. Rus nou in vrede Daddy, oupa, broer en vriend. DATED VREDENBURG 11day AUGUST. Applicant: GELDENHUYS & JONKER INC. / GERHARD JONKER Address: 19 MAIN ROAD, VREDENBURG, 7380 Email address: gerhard@geldinc.co.za Contact number: (022) 713 1256 at on this of .. Kontak asb die familie by 074 849 2654 vir verdere begrafnisr­eëlings. EEEEEE-DW130820