Be­jaarde aangerand

District Mail - - VOORBLAD - Jamey Gor­don

Die Strand-polisie on­der­soek voor­lopig ’n saak van huis­braak en aan­rand­ing na­dat ’n be­jaarde helder oordag deur in­brek­ers wat hy na be­w­er­ing op he­t­er­daad in sy huis be­trap het, aangeval is.

Die be­weerde voor­val het Dins­d­a­goggend (29 Septem­ber) by die 74-jarige in­woner se tu­iste in Marais­straat plaas­gevind.

Vol­gens Strand-bu­urt­wag se Face­book-in­skry­wing het een van hul lede om­streeks 10:00 Dins­dag in ver­band met die voor­val by­stand ver­soek.

“’n In­woner het na be­w­er­ing twee in­brek­ers op he­t­er­daad in sy won­ing be­trap. Toe die boewe be­wus raak van die hui­seien­aar wat tuis is, het hulle hom aangerand en gevlug son­der hul buit,” lui die in­skry­wing.

“GBMed Res­cue was dade­lik op die toneel om me­diese by­stand aan die in­woner te bied ter­wyl ons vei­lighei­dsven­note en bu­urt­wa­glede die ge­bied op soek na die verdagtes gefynkam het – on­gelukkig son­der suk­ses.”

’n GBMed Res­cueparamed­ikus het beves­tig dat die slagof­fer met ’n skyn­bare

Na be­w­er­ing het ’n in­woner twee in­brek­ers op he­t­er­daad in sy won­ing be­trap

kopbe­ser­ing na die hos­pi­taal ver­voer is.

’n Polisiewo­ord­vo­erder het gis­teroggend (Woens­dag) beves­tig dat die be­jaarde steeds in die hos­pi­taal aansterk en dit kan nie op hierdie tyd­stip beves­tig word wat gebeur het nie.

Vol­gens die slagof­fer se eggenoot kan hy moont­lik weens die trauma en skok nie in hierdie sta­dium on­thou wat pre­sies gebeur het nie, het die polisiewo­ord­vo­erder aangevoer.

Die Strand-bu­urt­wag het ook in die in­skry­wing ver­soek enigie­mand wat in­ligt­ing of kringtele­visiekam­eras by hul won­ing het en kan help met die on­der­soek, hulle by 081 570 3540 of die polisie by 021 854 9100 moet kon­tak.

Die Strand-polisie en nood­di­ensper­son­eel op die toneel in Marais­traat, Strand.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.